Faktúry, zmluvy, objednávky

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Faktúry

Zoznam zverejnených faktúr od 1.1.2014

Zmluvy

Zoznam zverejnených zmlúv od 1.1.2014

Objednávky

Zoznam zverejnených objednávok od 1.1.2014

Objednávky kníh

Podlimitné zákazky – zákazky od 1000 €