Obstarávanie

Interreg logo

Názov mikroprojektu: Literárno-historické chodníčky Beskydami

Číslo mikroprojektu: INT/EB/ZA/1/I/A/0046

Mikroprojekt realizovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020


OBSTARÁVANIE č.1

Guľaté podsedáky pre jednoduché ekonomické sedenie detí na zemi

Predpokladaná cena zákazky: 825,00 EUR s DPH, t.j. 687,50 EUR bez DPH

Víťaz súťaže: CEIBA, spol. s r.o. (IČO 36548090), obstarávacia cena: 777,60 €

 

OBSTARÁVANIE č.2

Bannery pre mikroprojekt

Víťaz súťaže: Tiger Print s.r.o. (IČO 45698813), obstarávacia cena: 72,00 €

 

OBSTARÁVANIE č.3

technické vybavenie pre realizáciu projektu

Predpokladaná cena zákazky: 5 100,00 EUR s DPH, t.j. 4 250,00 EUR bez DPH

Víťaz súťaže: PAK-INVEST, s.r.o. (IČO 36754579 ), obstarávacia cena: 3 890,00 €,
víťaz zrušil dodávku

 

OBSTARÁVANIE č.4

materiálne vybavenie pre tvorivé dielne

Víťaz súťaže: Krpa Slovakia, s.r.o. (00185752), obstarávacia cena: 374,75 €

 

OBSTARÁVANIE č.5

technické vybavenie pre realizáciu projektu

Predpokladaná cena zákazky: 5 100,00 EUR s DPH, t.j. 4 250,00 EUR bez DPH

Zákazka zrušená

 

OBSTARÁVANIE č.6 

technické vybavenie pre realizáciu projektu

Predpokladaná cena zákazky: 5 100,00 EUR s DPH, t.j. 4 250,00 EUR bez DPH

Víťaz súťaže: SK-Technik (IČO 36408972), obstarávacia cena: 5 090,00 €

 

OBSTARÁVANIE č.7 

materiál pre realizáciu mikroprojektu: atramentové náplne

Predpokladaná cena zákazky: 450,00 EUR s DPH, t.j. 375,00 EUR bez DPH

Víťaz súťaže: SK-Technik, s.r.o. (IČO 36408972), obstarávacia cena: 390,00 €

 

OBSTARÁVANIE č.8 

55 ks knižničných regálov s medzistenou, obstaranie, dovoz a montáž

Predpokladaná cena zákazky: 8 646,- Eur bez DPH; 10 375,20 EUR z DPH

Zákazka zrušená

 

OBSTARÁVANIE č.9

Výstavné panely a stojany pre realizáciu mikroprojektu Literárno-historické chodníčky Beskydami

Predpokladaná cena zákazky: 3 502,02 € s DPH, t.j. 2 910,02 € bez DPH

Víťaz súťaže: RESULT reklamná agentúra (IČO 36189740), obstarávacia cena: 3 210,00 €

 

OBSTARÁVANIE č.10

Preklady a tlmočenie v rámci projektu

Víťaz súťaže: Ing. Katarzyna Bielik CA AKTIV (IČO 37597558), obstarávacia cena: 872,00 eur

 

OBSTARÁVANIE č.11

Obstaranie, dovoz a montáž 55 ks knižničných regálov s medzistenou

Predpokladaná cena zákazky: 8 646,- Eur bez DPH; 10 375,20 EUR z DPH

Víťaz súťaže: Tibor Hurtoš (IČO 37622625), obstarávacia cena: 5 500,00 EUR

 

OBSTARÁVANIE č.12 

Vydanie printových publikácií mikroprojektu Literárno-historické chodníčky Beskydami (brožúra, pexeso, záložka

Predpokladaná cena zákazky: 5 366,28 ,- Eur bez DPH

Zákazka zrušená

 

OBSTARÁVANIE č.13 

Vydanie printových publikácií mikroprojektu Literárno-historické chodníčky Beskydami (brožúra, pexeso, záložka)

Predpokladaná cena zákazky: 6 268,22  € bez DPH (7 522,47 € s DPH)

 

OBSTARÁVANIE č.14 

Preprava detí (Žilina – Bielsko-Biala a späť)