Správy o činnosti

Bližšie informácie – Smernica Žilinskej knižnice o postupe pri aplikovaní zákona o slobodnom prístupe k informáciám poskytovaných knižnicou.

Správy o činnosti a hospodárení kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja:

Vyhodnotenie Krajskej knižnice v Žiline za rok 2018 (výťah)

Vyhodnotenie Krajskej knižnice v Žiline za rok 2017 (výťah)

Vyhodnotenie Krajskej knižnice v Žiline za rok 2016 (výťah)

Vyhodnotenie Krajskej knižnice v Žiline za rok 2015 (výťah)

Vyhodnotenie Krajskej knižnice v Žiline za rok 2014 (výťah)