Online informácie pre knihovníkov

Portály pre knihovníkov

InfoLib

Infolib

  • portál pre knižničnú a informačnú teóriu a prax
  • obsahuje aj legislatívne informácie pre knihovníkov

Slovenská asociácia knižníc

Obecná knižnica – portál pre obecných knihovníkovfond na podporu umenia

Fond na podporu umenia – mimorozpočtové zdroje pre knižnice

Odborné periodiká

Elektronická databáza miest a obcí ŽSK