Periodiká

Čitáreň je priestor určený na čítanie dennej tlače a najnovších čísel titulov periodík, ktoré sú vo fonde knižnice. Príručný fond čitárne tvoria jednotlivé čísla aktuálneho ročníka novín a časopisov. Výtlačky sú pravidelne obmieňané tak, aby mali používatelia k dispozícii najnovšie čísla hneď po otvorení knižnice. Po úpravách koncom roka 2017 sa čitáreň premiestnila bližšie k študovni, resp. spadá pod Oddelenie odbornej literatúry.

Počas letných mesiacov sa časť fondu presúva aj do tzv. letnej čitárne, ktorá je zriadená vonku za budovou knižnice (literárny park), kde si môžu čitatelia posedieť na čerstvom vzduchu a letnom slnku.

Všetky odborné časopisy ako aj najnovšie čísla časopisov z čitárne sú sprístupňované prezenčnou formou, teda na čítanie v budove knižnice.

Avšak staršie čísla periodík, ktoré spadajú pod čitáreň je možné vypožičať aj absenčnou formou na dobu 2 týždňov. Maximálny počet naraz vypožičaných periodík je 15.

Knižnica odoberá spolu 251 titulov periodík.