Astorka  Bulvár   Centrálna knižnica pred prestavbou
Jedna zo zašlých podôb knižnice  Pobočka na Bulvári   Knižnica pred rekonštrukciou

 

 • r. 1919  -  Krajská knižnica síce ešte nebola, ale bol prijatý Knižničný zákon, ktorý ukladal obciam  Československa povinnosť založiť knižnicu  a čo bolo ešte lepšie, stanovil aj výšku príspevku podľa počtu obyvateľov. Ten sa pohyboval od 0,30 halierov až po 1 korunu. 
 • r. 1924  - Krajská knižnica v terajšej podobe tiež ešte nebola, ale jej predchodkyňa, Mestská verejná knižnica v Žiline, už áno. Oficiálne začala fungovať 15.10.1924, jej prvým knihovníkom bol profesor štátnej reálky Raymund Žižka. Prvým profesionálnym knihovníkom sa stal v roku 1931 Andrej Hvizdák- Podlučinský, známy robotnícky básnik a publicista.
    

 


                  
POROVNAJME SI PRVÝ  ROK ČINNOSTI KNIŽNICE  s r.2010

Fondy v roku 1924 -  730 kniž. zväzkov  Počet čitateľov v roku 1924 -  250
Fondy v roku 2010 -  xxx xxxniž.zväzkov  Počet čitateľov v roku 2010  - xxxxx
   Počet výpožičiek v roku 1924  .....................     5 040  
   Počet výpožičiek v roku 2010  .....................  xxx xxx  
 Rozpočet v roku 1924 -  18 000 korún   Zápisné v r. 1924  - 1 koruna
 Rozpočet v roku 2010 -  xxxxxx €
 Zápisné v r. 2010  -  xx €  • r. 1952 - po takpovediac "hluchom" vojnovom a povojnovom období, kedy knižnica stagnovala a skončila takmer zatvorená, tento rok priniesol oživenie knižničnej činnosti v Žiline vďaka založeniu Krajskej knižnice. V hoteli Slovan knižnica disponovala piatimi miestnosťami a pre verejnosť otvorená bola 7. januára 1955. jej riaditeľom bol Jozef Páv. O rok mala knižnica pobočky po celom meste i v jeho okrajových častiach. Najkrajšia bola v hoteli Astória.
  Pekné priestory boli aj na Studničkách, kde bola veľká, dobre vybavená čitáreň, otvorená denne až do 22. hodiny.
 • r.1960 - krajská knižnica v súvislosti s územnou reorganizáciou zaniká a z jej základov vyrastá Okresná knižnica v Žiline. Stáva sa ústredím metodickej, bibliografickej a informačnej činnosti v celom okrese. Postupne vznikli nové odborné oddelenia /metodické a bibliografické/, ktoré plnili regionálne funkcie v sieti ľudových knižníc. Pre obecné knižnice sa od r.1964 realizoval ústredný nákup kníh.
  Základné knižničné ukazovatele stále stúpali, knižnica už mala vyše 30 zamestnancov a pobočky v rôznych častiach mesta. Najviac ich bolo v r. 1989 - až 24. Zaspomínajme si aspoň na dve
  :
 pobočka Bulvár  politické oddelenie
 Predovšetkým za beletriou prichá-
 dzali čitatelia na Bulvár...
 ...študenti nachádzali odbornú
 literatúru na tzv.Politickom odd.

  

 •   r. 1991 - riadenie okresnej knižnice prechádza pod Ministerstvo kultúry, riadenie miestnych knižníc   pod samosprávu. Pre obecné a mestské knižnice to malo negatívne dôsledky, z ktorých sa knižnice nedostali  doteraz. Do horšej finančnej situácie sa dostáva i okresná knižnica. Navyše, veľká rozdrobenosť služieb v pobočkách sa začína prejavovať ako obmedzujúca.
 • r. 1995 - knižnica získava vysnívaný centrálny objekt na Bernolákovej ulici č.47. Vďaka Ministerstvu kultúry SR bola čoskoro realizovaná debarierizácia objektu. Pracovníci a používatelia však netušia, že ich čaká jedno nemilé prekvapenie - pretekajúca strecha.


Po rokoch boja s vodou a topiacim sa snehom sa podarilo uskutočniť nadstavbu objektu, čím knižnica získala nielen ochranu pred jedným z prírodných živlov, ale aj nové priestory pre multimediálnu študovňu, oddelenie literatúry pre deti a mládež a odborné oddelenia. Začala sa písať ďalšia kapitola modernej histórie knižnice.

 

80    ROKOV    ŽILINSKEJ    KNIŽNICE - 89kb [DOWNLOAD]

predĺženie výpožičiek

logo ŽSK

zsk

informácie v angličtine 

katalóg

e books 

výpožičky čítačiek 

výber z fondu 

facebook

skype

chcem

o spokojnosti