Pobočka Hájik

 

pobočka Hájik

 

 

adresa: Základná škola

             Námestie mladosti 1, 010 15 Žilina

e-mail: kniznicahajik@gmail.com

 

telefónne číslo /počas prevádzky knižnice/ - 041/5078621

súradnice GPS

49° 12' 47,727" N

18° 42' 36,674" E

49,2132575965769

18,7101872429116

 

Ponúka krásnu a odbornú literatúru nielen pre žiakov školy, ale aj pre širokú verejnosť,

matky na materskej dovolenke, seniorom, obyvateľom sídliska.Vo fonde sa nachádzajú výberovo

aj periodiká. Preukaz je prenosný v centrálnej knižnici a na pobočke Hájik.

 

 

Výpožičné hodiny:


 

počas letných prázdnin:

utorok - streda - štvrtok ....................................  9.15 -  17.00 

obed 12.00-12.30

 

 

utorok - streda - štvrtok .................................... 10.15  - 18.00

zimné obdobie november-apríl    .....................    9.15 -  17.00 

obed 12.00-12.30

predĺženie výpožičiek

logo ŽSK

zsk

informácie v angličtine 

katalóg

e books 

výpožičky čítačiek 

výber z fondu 

facebook

skype

chcem

o spokojnosti