Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrickú energiu
z 27.10.2010 /zverejnená 31.1.2011/

Zmluva o dielo v rámci projektu Spoločné mosty k informáciám a kultúre, kód projektu SK/FMP/01/010
z 1.2.2011 /zverejnená 1.2.2011/

Zmluva o nájme nebytových priestorov
z 15.2.2011 /zverejnená 15.2.2011/

Čiastková zmluva 11K110 k rámcovej dohode 11K000010 o poskytovaní služieb stravovania
z 17.2.2011 /zverejnená 17.2.2011/

Grant agreement No.01/03/2011/GLEE /angl. verzia/

Memorandum o porozumení z 1.3.2011 /zverejnené 1.3.2011/
Memorandum of understanding /angl.verzia/


Dohoda č.52/§51/2011 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie z 23.3.2011 /zverejnená 23.3.2011/

Potvrdenie o uzatvorení zmluvy o uverejnení inzercie prostredníctvom telefonického predaja z 29.3.2011 /zverejnené 29.3.2011/

Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie číslo 41/2011 - OKŠCRMR/2011
z 16.6.2011 / zverejnená 16.6.2011/

Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu Ministerstva kultúry SR číslo:ŽSK-KK ŽA/2011/2.1
z 10.8.2011 /zverejnená 12.8.2011/

Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu Ministerstva kultúry SR číslo:ŽSK-KK ŽA/2011/2.5
z 10.8.2011 /zverejnená 12.8.2011/

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2011/0311 medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Krajskou knižnicou v Žiline
z 23.8.2011 /zverejnená 23.8.2011/

 
ZMLUVA o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky číslo: ŽSK - KKZA/2011/4.5.6
z 26.8.2011 /zverejnená 28.8.2011/

Dohoda grantového programu Žilinského komunitného fondu 1/2011 č.21
zo 14.11.2011 /zverejnená 15.11.2011/

Dohoda o čerpaní finančných prostriedkov medzi Českým spolkom v Žiline a Krajskou knižnicou v Žiline zo 8.12.2011 /zverejnená 9.12.2011/

Dohoda č.222/51/2011 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie z 12.12.2011 /zverejnená 13.12.2011/

Dohoda o úhrade miestného poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady z 14.12.2011 /zverejnená 15.12.2011/

Darovacia zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov od spoločnosti KIA Motors Slovakia z 19.12.2011 /zverejnená 20.12.2011/

Zmluva o výpožičke z 21.12.2011 - /zverejnená 22.12.2011/

Zmluva o poskytnuti grantu c. G-51-11-BESSF z 21.12.2011 /zverejnená 22.12.2011/

PRÍKAZNÉ ZMLUVY

Príkazná zmluva z 1.3.2011 /zverejnená 2.3.2011/

Príkazná zmluva z 1.3.2011 /zverejnená 2.3.2011/

Príkazná zmluva z 1.3.2011 /zverejnená 2.3.2011/

Príkazná zmluva z 1.3.2011 /zverejnená 2.3.2011/

Príkazná zmluva z 1.3.2011 /zverejnená 2.12.2011/

Príkazná zmluva z 30.8.2011 /zverejnená 1.9.2011/

Príkazná zmluva z 25.11.2011 / zverejnená 25.11.2011/

Príkazná zmluva z 1.12.2011 /zverejnená 2.12.2011/

Príkazná zmluva z 4.12.2011 /zverejnená 5.12.2011/

Príkazná zmluva zo 7.12.2011 /zverejnená 8.12.2011/

Príkazná zmluva zo 8.12.2011 /zverejnená 12.12.2011/

Príkazná zmluva zo 8.12.2011 /zverejnená 12.12.2011/

Príkazná zmluva zo 8.12.2011 /zverejnená 12.12.2011/

Príkazná zmluva zo 13.12.2011 /zverejnená 14.12.2011/

Príkazná zmluva zo 15.12.2011 /zverejnená 16.12.2011/

 

predĺženie výpožičiek

logo ŽSK

zsk

informácie v angličtine 

katalóg

e books 

výpožičky čítačiek 

výber z fondu 

facebook

skype

chcem

o spokojnosti