Predĺženie výpožičnej doby

 

- osobne, 

- telefonicky na čísle  041/7233090 /Centrum/, 

  041/5656450  /Vlčince/

- po osobnom prihlásení čitateľa  do katalógu CARMEN  

   číslo preukazu = číslo čiarového kódu z preukazu
   PIN - dátum narodenia v tvare RRMMDD, napr. 19.09.2015 - PIN 150919

 

 

Pozor, .
Nepredlžujte si výpožičky cez e-mailovú odpoveď na predupomienku a upomienku , správy rozposiela automatická služba!

predĺženie výpožičiek

logo ŽSK

zsk

informácie v angličtine 

katalóg

e books 

výpožičky čítačiek 

výber z fondu 

facebook

skype

chcem

o spokojnosti