Vážení čitatelia,

 

dovoľujeme si požiadať Vás o vyplnenie krátkeho dotazníka, ktorým zisťujeme Váš záujem o vypožičiavanie elektronických kníh cez náš online katalóg.
Okrem t.č. poskytovaných  e-výpožičiek  spoločnosti  eReading.cz zvažujeme spoluprácu aj so slovenským poskytovateľom. V prípade Vášho záujmu sa budeme usilovať  o rozšírenie poskytovaných knižnično-informačných služieb o túto službu.

 

Dotazník je anonymný . Za jeho korektné vyplnenie Vám vopred ďakujeme.

 

 

D O T A Z N Í K

predĺženie výpožičiek

logo ŽSK

zsk

informácie v angličtine 

katalóg

e books 

výpožičky čítačiek 

výber z fondu 

facebook

skype

chcem

o spokojnosti