o projekte     o projekte v skratke

  

Ciele mikroprojektu:

 

  • budovať a posilňovať pozitívny vzťah občanov k svojmu regiónu

  • vytvárať podmienky pre spoznávanie osobností, ktoré sa nezmazateľne zapísali do histórie regiónu,

  • prezentovať kultúrne a prírodné dedičstvo

  • prispieť k propagácii regiónov za ich hranicami s cieľom inšpirovať k jeho návšteve

  • nadviazať na cezhraničnú turistiku milovníkov prírody, ktorí prichádzali a prichádzajú za krásami našich krajov.

  • priblížiť a propagovať turisticky zaujímavé miesta a posilňovať cestovný ruch.

Úlohy realizované v rámci mikroprojektu: 

  

1. Dokumentácia vybraných literárnych a historických osobností a s nimi spojeného  kultúrneho a prírodného dedičstva Beskýd, rozširovanie a zdieľanie regionálnych báz dát - spoločná práca partnerov od marca 2017

  

2. Vydanie publikácie Literárno-historické chodníčky Beskydami - spoločná práca partnerov na zostavovaní bilingválnej publikácie od marca 2017

  

3.  Pozývame vás k nám

  

4.  Detské chodníčky Beskydami - edukačné a tvorivé podujatia pre deti:

 

Ksiaznica Beskidzka: 

 

31.5.2017 /pozvánka/  - 2 podujatia

7.6.2017 /pozvánka/


Krajská knižnica v Žiline:   

ilustračné foto

 

10.6.2017 /pozvánka/

12.6.2017 /pozvánka/   
15.6.2017 /pozvánka/  
20.6.2017 /pozvánka/

21.6.2017 /pozvánka/
23.6.2017 /pozvánka/

16.1.2018 /pozvánka/

7.2.2018 /pozvánka/


Tlačené výstupy z projektu


Záložka Detské chodníčky Baskydami

záložka


 

 

 

 

 

predĺženie výpožičiek

logo ŽSK

zsk

informácie v angličtine 

katalóg

e books 

výpožičky čítačiek 

výber z fondu 

facebook

skype

chcem

o spokojnosti