Požiadajte si o odloženie knihy, ktorá nie  je práve požičaná iným čitateľom!
Pri vašom príchode ju budete ju mať pripravenú!

pravidlá služby

 


Krajská knižnica v Žiline - knižnica pre všetkých

 

 poskytuje služby pre všetkých občanov bez obmedzenia
 

Prezenčné a absenčné výpožičné služby z fondu knižnice
 
/knihy, periodiká, zákony, audiovizuálne dokumenty, elektronické dokumenty /

• Výpožičné služby z iných knižníc formou medziknižničnej výpožičnej služby

Služby Britského centra
  /sprístupňovanie fondu kníh v anglickom jazyku, CD, CD ROM, audiokaziet, výukových dokumentov,
   prístup k internetu/

 

 Kontaktné miesto Úradu priemyselného vlastníctva

reprografické služby z materiálov knižnice
podujatia pre verejnosť, informatické prípravy, vzdelávacie podujatia pre školy
• poskytovanie bibliografických a faktografických infomormácií, rešeršné služby
• bezplatný prístup na verejný internet na pobočke Vlčince
• služby pre zdravotne znevýhodnených občanov
 
  
        
 
  

predĺženie výpožičiek

logo ŽSK

zsk

informácie v angličtine 

katalóg

e books 

výpožičky čítačiek 

výber z fondu 

facebook

skype

chcem

o spokojnosti