Debarierizácia budovy

Krajská knižnica bola debarierizovaná ako jedna z prvých kultúrnych inštitúcií mesta

 

SLUŽBY PRE ZRAKOVO a inak ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH POUŽÍVATEĽOV                    

 

knihy na dvd   Sprístupňovanie zvukových kníh pre slabozrakých, nevidiacich a
   inak 
zdravotne  postihnutých občanov,
   sťahovanie zvukových kníh vo formáte MP3, 

   výpožičky MP3 prehrávačov 

  

POZOR: Od r.2012 je služba rozšírená aj pre občanov s iným zdravotným postihnutím
po predložení platného obč. preukazu a fotokópie z preukazu 
ŤZP, ŤZR/S alebo odporúčajúceho stanoviska lekára k využívaniu tejto služby.

/
zoznam zvukových kníh/

 
Špecializované internetové  pracovisko
pre nevidiacich  a slabozrakých
internet pre slabozrakých
 
programy MAGIC a JAWS
možňujú zväčšovať výstupy na obrazovku a dopĺňať ich hlasovým komentárom
Magic
  
Knižnica umožňuje využívanie zvukových kníh z virtuálnej knižnice
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

predĺženie výpožičiek

logo ŽSK

zsk

informácie v angličtine 

katalóg

e books 

výpožičky čítačiek 

výber z fondu 

facebook

skype

chcem

o spokojnosti