Krajská knižnica v Žiline organizuje ročne cca 600 podujatí pre verejnosť
 
- informatické výchovy
- besedy o knihách, besedy s autormi, vydavateľmi, distribútormi
- tématické besedy pre školy
- súťaže a literárne kvízy
- školenia v Britskom centre a semináre
- podujatia z cyklu Ľudia pre ľudí
- výstavy
- kurzy počítačovej zručnosti
- PC kurzy
 
 
besedy výstavy dielne pre deti stretnutia
besedy výstavy tvorivé dielne stretnutia
 
v prípade záujmu kontakt:   kvasnovska@krajskakniznicazilina.sk
                                             tel. 7233090
                                             mjartanova@krajskakniznocazilina.sk
                                             tel. 7232745 
 
podujatia pre školy - ponukový list pre základné školy na školský rok 2014/2015
                            - ponukový list pre stredné školy na školský rok 2014/2015

predĺženie výpožičiek

logo ŽSK

zsk

informácie v angličtine 

katalóg

e books 

výpožičky čítačiek 

výber z fondu 

facebook

skype

chcem

o spokojnosti