Založené v spolupráci s British Council Bratislava v roku 2007

 

Štatút:

o podpora vzdelávania v anglickom jazyku,

o poskytovanie informácií o Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska z vlastných zdrojov a z internetu, ako aj podpora vytvárania vzájomných kontaktov a budovania dlhodobých vzťahov so Slovenskom,

o sprístupňovanie všeobecných informácií o aktivitách British Council na Slovensku,

o poradenstvo pri príprave na Cambridgeské skúšky,

o pomoc pri získavaní informácií o možnostiach rôznych foriem vzdelávania v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska,

o organizovanie kolektívnych foriem práce – besedy, prednášky, literárne podujatia a pod.

Informačný fond:

o knihy v anglickom jazyku z oblasti jazykovedy,

o beletria - diela klasických a súčasných anglických autorov,

o periodiká v anglickom jazyku,

o informácie o reáliách Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska,

o informačné materiály,

o CD-ROM, CD, DVD nosiče,

o prístup na internet

 

 

FOND LITERATÚRY BRITSKÉHO CENTRA
/viď aj katalóg na hlavnej stránke knižnice/

 

Otváracie hodiny:

Pondelok, utorok, štvrtok, piatok

10.00 - 18.00

Streda

11.00 - 18.00

Sobota

09.00 – 13.00

 

predĺženie výpožičiek

logo ŽSK

zsk

informácie v angličtine 

katalóg

e books 

výpožičky čítačiek 

výber z fondu 

facebook

skype

chcem

o spokojnosti