british council

KONTAKT NA BRITISH COUNCIL v Bratislave
 
British Council               www.britishcouncil.sk
Panská 17                     
P.O.Box 68                   Tel. + 421(2)5910 2420  
814 99 Bratislava           Fax + 421(2)5443 4705 
Slovakia

 KONTAKT na ostatné Britské centrá

* Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9, Banská Bystrica
   www.svkbb.sk                 Tel. 048/415 20 20
* Štátne vedecká knižnica, Hlavná 10, Košice
   www.svkk.sk                   Tel. 055/622 67 24
* Knižnica P.O.Hviezdoslava, Levočská 9, Prešov
   www.kniznica-poh.sk        Tel. 051/772 53 93
 
 www.britishcentres.eu - Britské centrá v Strednej a Východnej Európe


UŽITOČNÉ LINKY

aplikácie pre mobilné telefóny pre oblasť vzdelávania sa v anglickom jazyku

 

L i t e r á r n e   p o r t á l y 
http://www.contemporarywriters.com/
http://www.bl.uk/
http://www.bbc.co.uk/arts/bigread/
http://www.whichbook.net/
http:/www.themanbookerprize.com/ 
http://newwriting.britishcouncil.org/
http://www.encompassculture.com/
http://www.womenwriters.net

A n i m a t i n g   l i t e r a t u r e
http://literarure.britishcouncil.org/

Č a s o p i s y
http://www.thepaperboy.co.uk/
http://www.britishcouncil.org/slovakia-education-information-centre-daily-newspapers.htm

V z d e l á v a n i e
http://www.learnenglish.org.uk/
http://www.britishcouncil.org/slovakia-english-online-resources.htm

B r i t i s h  C o u n c i l  v o  V e ľ k e j  B r i t á n i i
http://www.britishcouncil.org

 
 

predĺženie výpožičiek

logo ŽSK

zsk

informácie v angličtine 

katalóg

e books 

výpožičky čítačiek 

výber z fondu 

facebook

skype

chcem

o spokojnosti