Objednávky tovarov a služieb v r.2012 bez objednávok kníh

Objednávky kníh v r.2012 

Faktúry r. 2012

 

Zmluvy r.2012  

Cena za dodávku elektriny. Príloha Č. 1 k Zmluve o dodávke a distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku pre odberné miesto Č. 7221956 na obdobie 1.1. 2012 do 31.12. 2012 (d'alej len Príloha)

Príkazná zmluva /Dr. D. Halaj/ 

Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku medzi Krajskou knižnicou v Žiline a Považskou galériou v Žiline  

Príkazná zmluva č.1/2012   /dodatok/

Príkazná zmluva č.2/2012   /dodatok/

Zmluva o uverejnení inzercie /MEDIATEL spol.s.r.o./

Príkazná zmluva č.3/2012   /dodatok/

Príkazná zmluva č.4/2012

Príkazná zmluva č.5/2012

Príkazná zmluva č.6/2012

Príkazná zmluva č.7/2012

Kolektívna zmluva 

Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu Ministersva kultúry číslo ŽSK-KK ŽA/2012/2.S

Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu Ministersva kultúry číslo ŽSK-KK ŽA/2012/2.1

Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu Ministersva kultúry číslo ŽSK-KK ŽA/2012/4.5.6

Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu Ministerstva kultúry číslo ŽSK-KK ZA/2012/8.02

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

Príkazna zmluva č.8/2012

Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy č.2/KIS/2012

Príkazna zmluva č.9/2012

Dohoda číslo 179/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu Ministerstva kultúry číslo ŽSK-KK ZA/2012/7.6 

Zmluva o poskytovaní knižnično-informačných služieb nevidiacim, slabozrakým a inak zdravotne postihnutým používateľom

Príkazna zmluva č.10/2012 /dodatok/

Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy č.6/KIS/2012

Dohoda grantového programu Žilinského komunitného fondu 2012/2.vyzva-č.12

Príkazna zmluva č.11/2012

Príkazna zmluva č.12/2012

Príkazna zmluva č.13/2012

Príkazna zmluva č.14/2012

Príkazna zmluva č.15/2012

Príkazna zmluva č.16/2012

Dohoda s Českým spolkom Žilina o nákupe periodickej tlače

Príkazna zmluva č.17/2012

Príkazna zmluva č.18/2012

Príkazna zmluva č.19/2012

Príkazna zmluva č.20/2012

Príkazna zmluva č.21/2012

predĺženie výpožičiek

logo ŽSK

zsk

informácie v angličtine 

katalóg

e books 

výpožičky čítačiek 

výber z fondu 

facebook

skype

chcem

o spokojnosti