Kontakty na pracovníkov knižnice

Riaditeľka:
Mgr. Katarína Šušoliaková
susoliakova@krajskakniznicazilina.sk

Úsek koordinácie a metodiky:

Mgr. Božena Sobolová
sobolova@krajskakniznicazilina.sk 
Mgr. Jana Neslušanová
neslusanova@krajskakniznicazilina.sk
Projektový manažér a metodik
Ing.Jana Eliašová
eliasova@krajskakniznicazilina.sk

Vedúca oddelenia knižnično-
informačných služieb:
Mgr. Zuzana Mjartanová
mjartanova@krajskakniznicazilina.sk

Oddelenie získavania a
spracovávania
knižnično-informačných fondov
Mgr.Anna Rebrošová
rebrosova@krajskakniznicazilina.sk

Vedúca KIS centrálnej knižnice a
koordinácia kultúrno-výchovnej činnosti
Mgr. Anna Berthotyová
berthotyova@krajskakniznicazilina.sk

Medziknižničná výpožičná služba, rešerše
Anna Dresslerová
kniznica@krajskakniznicazilina.sk


Úsek odbornej literatúry, študovňa
Mgr.Lucia Hrušková, Ing. Marjena Babuljaková, Mgr. Martina Zubčeková
kniznica@krajskakniznicazilina.sk

 

Regionálna bibliografia
Nataša Lajdová
lajdova@krajskakniznicazilina.sk 
Ivana Uríková
urikova@krajskakniznicazilina.sk

Mgr. Ivana Jančulová
ivana.janculova@gmail.com

 

Organizácia pc kurzov a tvorivých dielni
Marek Homola
pckurz.za@gmail.com

 

Úsek literatúry pre deti a mládež

PhDr. Dana Ďuračíková
duracikova@krajskakniznicazilina.sk

Mgr. Ľuboslava Gottwaldová

deti@krajskakniznicazilina.sk

gottwaldova@krajskakniznicazilina.sk

Lada Rybáriková
lada.rybarikova@vuczilina.sk

  

Britské centrum 

britskecentrum@krajskakniznicazilina.sk

Oddelenie ekomicko-technickej činnosti
Mgr. Ivana Gáborová
zilknizza@vuczilina.sk

Alena Kumičíková
a.kumicikova@vuczilina.sk

 

Pobočka Vlčince  
kniznicavlcince@gmail.com

predĺženie výpožičiek

logo ŽSK

zsk

informácie v angličtine 

katalóg

e books 

výpožičky čítačiek 

výber z fondu 

facebook

skype

chcem

o spokojnosti