ONLINE VÝSTAVA ŽIVÁ KULTÚRA sa realizuje v rámci projektu:

Informácie bez hraníc. Budovanie informačnej spoločnosti prostredníctvom prepojenia knižnično-informačných systémov, spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013, prostredníctvom Prioritnej osi 2. Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia a životného prostredia, oblasť podpory 2.3. Zlepšenie informačnej a komunikačnej dostupnosti. Viac...

 

VÝSTAVA v ČESKEJ REPUBLIKE

 

živá kultúra  Výstava v Českej republike /pdf/

 

Výstava Živá kultúra podľa regiónov kraja /ppt/:

 

Kysuce

Región Kysuce

 

 

Horné Považie  Región Horné Považie
Liptov  Región Liptov
Orava  Región Orava
Turiec  Región Turiec

 

Adresár inštitúcii z výstavy Živá klutúra

 

VÝSTAVA v SLOVENSKEJ REPUBLIKE

 

výstava na Slovensku  pozvánka na výstavu

 

panel1 panel3 Stodolní Zlatá tretra panel 6
 Hornické múzeum
 LENDEK
 Důl MICHAL  STODOLNÍ  ZLATÁ TRETRA  OSTRAVA
panel2 panel7 panel8 panel9 panel 10
 Dolní oblast
 VITKOVICE
 OSTRAVA

 Knihovna Města
 Ostrava

 Knihovna Města
 Ostrava
 Colours of Ostrava

 

 

predĺženie výpožičiek

logo ŽSK

zsk

informácie v angličtine 

katalóg

e books 

výpožičky čítačiek 

výber z fondu 

facebook

skype

chcem

o spokojnosti