* Je možné predĺžiť si knihy cez internet?

Čitateľ si môže knihy predĺžiť osobne, telefonicky alebo cez internet - katalóg Carmen umožňuje rezervácie a predlžovanie výpožičiek čitateľom po zadaní čiarového kódu z preukazu a hesla. Telefonicky si knihy môžete predĺžiť na čísle 041/7233090.

 

* Knižnica organizuje veľa podujatí;  besedy, tvorivé dielne a p. Platí sa
   vstupné?

Knižnica organizuje svoje podujatia pre širokú verejnosť bezplatne. Pokiaľ v jej priestoroch organizuje podujatie iný subjekt a určí iné podmienky,  je to oznámené na pozvánke. Niekedy knižnica podmieňuje účasť na podujatiach členstvom v knižnici /napr. Detské leto/, o čom vopred informuje.

 

* Na akú dobu platí zápisné? Na kalendárny rok?

V súčasnosti je zápisné na 365 dní od dňa zápisu v knižníc. Malé pobočky /Trnové, Bytčica, Strážov/ majú pôvodný systém zápisného na kalendárny rok.

 

* Služby ktorej pobočky môžem využívať  s preukazom z centrálnej   
  knižnice bez zaplatenia poplatku?

Preukaz z centrálnej knižnice /tzv. dočasný/ je možné využiť pri bezplatnej registrácií na pobočke Vlčince, Hájik, Solinky. A samozrejme opačne. Platí tam do dátumu 365 dní od dátumu registrácie v pôvodnom obslužnom mieste.

 

*Je možné požičiavať si knihy na preukaz príbuznej osoby?

Preukaz je neprenosný a vypožičiavať si naň môže len osoba, ktorej bol vystavený. Tá potom nesie za svoje výpožičky a podlžnosti voči knižnici plnú zodpovednosť.

 

*Je možné využívať v knižnici kultúrne poukazy?

Kultúrne poukazy je možné využiť na zápis do knižnice /členský poplatok/. Knižnica vždy oznamuje na svojej stránke obdobie, kedy je táto možnosť aktuálna.

 

*Neprišla mi prvá upomienka a v knižnici bola odo mňa vyžadovaná
  platba za nedodržanie  výpožičnej doby.  Je to správne?

V zmysle Knižničného a výpožičného poriadku Krajskej knižnice v Žiline je prvá upomienka nepísaná a generuje sa 30 dní od vypožičania publikácie. Povinnosťou čitateľa je sledovať výpožičnú dobu a v prípade, že nemôže knihy vrátiť načas, pokúsiť sa o predĺženie výpožičiek telefonicky. V inom prípade sa  mu automaticky generuje upomienka, ktorú musí uhradiť v zmysle cenníka knižnice. To platí aj pri ostatných upomienkach bez ohľadu na to, či dostal písomné upovedomenie.

 

* Môžem si prostredníctvom knižnice vypožičať knihu z inej knižnice?

Áno, pokiaľ sa kniha nenachádza vo fonde knižnice, je možné vypožičať ju z inej knižnice, ak ju samozrejme táto knižnice sprístupňuje cestou Medziknižničnej výpožičnej služby. Táto služby je spoplatnená v zmysle cenníka KKŽ.

 

* Môžem si knihu rezervovať, ak je momentálne vypožičaná? Platí sa za
  to?

Knihu je možné rezervovať si pri výpožičnom pulte vypísaním  rezervačného lístka. Táto služby je platená v zmysle cenníka KKŽ a platba sa realizuje len pokiaľ bola kniha sprístupnená čitateľovi  do požadovaného  dátumu. Tento dátum čitateľ uvádza na rezervačný lístok spolu s kontaktnými údajmi.

 

* Má Vaša knižnica informácie o dianí v našom regióne, ak áno,  kde by
  som ich mohol nájsť?

Úsek regionálneho výskumu, dokumentov a informácií zhromažďuje a sprístupňuje informácie nielen o aktuálnom dianí v našom regióne, ale aj o jeho histórii. Buduje databázu článkov s regionálnou tematikou a databázu osobností regiónu. Nachádza sa na 1. poschodí pri študovni odbornej literatúry.  

 

 

predĺženie výpožičiek

logo ŽSK

zsk

informácie v angličtine 

katalóg

e books 

výpožičky čítačiek 

výber z fondu 

facebook

skype

chcem

o spokojnosti