O knižnici

 

 

Krajská knižnica v Žiline je verejná knižnica s krajskou pôsobnosťou. Je príspevkovou organizáciou Žilinského samosprávneho kraja  a v  zmysle svojej zriaďovacej listiny pôsobí ako kultúrna, informačná, vedecká a vzdelávacia inštitúcia, poskytujúca v rámci svojej územnej pôsobnosti všeobecný a neobmedzený prístup  občanov k informaciam.
astorka   cesta z minulosti do prítomnosti
     
      
  dejiny knižnice 
  a verejného knihovníctva
  v Žiline 
 knižnica dnes

Knižnica svojim používateľom poskytuje knižnično-informačné služby vyplývajúce z jej poslania.

Pod strechou knižnice svoje služby poskytuje:  

Poradensko-informačné centrum prevencie kriminality
 a občianske združenie Pomoc obetiam násilia

 


bližšie informácie - viď Smernica ŽK o postupe pri aplikovaní zákona 
o slobodnom prístupe k informáciam poskytovaných knižnicou

 

 

predĺženie výpožičiek

logo ŽSK

zsk

informácie v angličtine 

katalóg

e books 

výpožičky čítačiek 

výber z fondu 

facebook

skype

chcem

o spokojnosti