Hermes

Príďte v utorok 17. septembra o 16:00  do Krajskej knižnice a prezentujte svoju tvorbu! Budeme si čítať a analyzovať malé-veľké diela a dielka. Členovia literárneho klubu  sa budú  venovať aj kreatívnemu písaniu. Tešíme sa na vás.

Hermes

Ak máte spisovateľské ambície, klub „Hermes“ je tu pre vás.  Najmladší členovia klubu predstavujú svoju tvorbu. Navštívime spolu s nimi zaujímavé fantasy svety. V utorok 20. augusta 15:00 sa opäť v Krajskej knižnici v Žiline stretneme.

Hermes

Ak máte spisovateľské ambície, klub „Hermes“ je tu pre vás. Malí i veľkí spisovatelia našli svoje útočisko  v Krajskej Knižnici v Žiline. Dajte svoje myšlienky na papier! Stretneme sa v utorok 16. júla o 15:00. Na najbližšom stretnutí budú členovia klubu prezentovať vlastnú prozaickú tvorbu.

Hermes

Ak máte spisovateľské ambície, klub „Hermes“ je tu pre vás. Malí i veľkí spisovatelia našli svoje útočisko  v Krajskej Knižnici v Žiline. Dajte svoje myšlienky na papier! Stretneme sa v utorok 18. júna o 16:00 v Krajskej knižnice v Žiline. Téma bude Western – moderný mýtus – rozprávanie o ojedinelom literárnom žánri.

Hermes

Klubové stretnutie nádejných spisovateľov v Krajskej knižnici v Žiline v utorok 21. mája o 16:00. Témou stretnutia bude Dobrodružná literatúra od Robinsona Crusoea po súčasnosť.