Novalis

Priatelia poézie, pozor! Radi vás privítame na stretnutí klubu Novalis. Stretnutie klubu určeného všetkým priateľom veršov sa uskutoční 4. júna o 16:00. Budeme sa rozprávať o poézii s básnikom Štefanom Zvaríkom.

Novalis a akméisti – ZRUŠENÉ

Z dôvodu choroby sa stretnutie klubu 5.2.2019 ruší.

Priatelia poézie, pozor! Či už poéziu radi čítate alebo občas aj niečo napíšete, radi vás privítame na stretnutí klubu Novalis. Stretnutie klubu určeného všetkým priateľom veršov sa uskutoční v utorok 5. februára o 16:00. Témou stretnutia budú Akméisti – ruskí klasici.

Novalis a českí textári

Priatelia poézie, pozor! Či už poéziu radi čítate alebo občas aj niečo napíšete, radi vás privítame na stretnutí klubu Novalis. Stretnutie klubu určeného všetkým priateľom veršov sa uskutoční v utorok 4. septembra o 16:00 a témou budú českí textári.