Pobočky

Vlčince

Pobočka Vlčince
pobočka Vlčince

Adresa: Ul. Sv. Cyrila a Metoda 1, 010 08 Žilina – Vlčince [mapa]
E-mail: kniznicavlcince@gmail.com
Tel.: 041/565 64 50

Otváracie hodiny počas školského roka
Pondelok, Utorok, Štvrtok, Piatok: 10:00 – 17:00
Streda: 10:00 – 18:00

Otváracie hodiny počas letných prázdnin
Pondelok, Utorok, Štvrtok, Piatok: 08:00 – 16:00
Streda: 10:00 – 18:00

Najväčšia pobočka Krajskej knižnice v Žiline, situovaná na sídlisku Vlčince, prístupná širokej verejnosti všetkých vekových skupín.

Služby: absenčné a prezenčné výpožičky kníh a periodík, podujatia pre deti, verejný (bezplatný) internet pre verejnosť.

Preukaz z pobočky je prenosný aj v centrálnej knižnici, na pobočke Hájik a Solinky. Zápisné na 365 dní – viď cenník knižnice.

GPS súradnice: 
49° 12′ 52.379″ N   49,2145497630049
18° 45′ 46.157″ E   18,7628212850339


Hájik

pobočka Hájik
pobočka Hájik

Adresa: Základná škola, Námestie mladosti 1, 010 15 Žilina [mapa]
E-mail: kniznicahajik@gmail.com
Tel.: 041/ 507 86 21 (vrátnica)

Otváracie hodiny počas školského roka
Utorok, Štvrtok: 10:15 – 18:00
Streda: 08:15 – 16:00
dezinfekčná prestávka   12:00 – 13:00

Ponúka krásnu a odbornú literatúru nielen pre žiakov školy, ale aj pre širokú verejnosť, matky na materskej dovolenke, seniorom, obyvateľom sídliska. Vo fonde sa nachádzajú výberovo aj periodiká. Preukaz je prenosný v centrálnej knižnici a na pobočke Solinky a Vlčince.

GPS súradnice: 
49° 12′ 47.727″N   49,2132575965769
18° 42′ 36.674″E   18,7101872429116


Solinky

pobočka Solinky
pobočka Solinky

Adresa: Základná škola Gaštanová, Gaštanová 56, 010 07 Žilina [mapa]

Otváracie hodiny počas školského roka
Pondelok, Piatok: 12:00 – 15:45
Streda:      13:30 – 15:00

Počas prázdnin je pobočka Solinky zatvorená.

Poskytuje výpožičky detskej krásnej a náučnej literatúry. Preukaz je prenosný a je možné ho použiť v centrálnej knižnici, na Hájiku a Vlčiniciach.

GPS súradnice: 
49° 11′ 55.556″N   49,1987655711035
18° 44′ 22.703″E   18,739639758621


Bytčica

Adresa: Kultúrny dom (1. poschodie), 010 09 Žilina – Bytčica [mapa]
E-mail na knihovníčku: urikova@krajskakniznicazilina.sk

bytčica
pobočka Bytčica

Otváracie hodiny
Pondelok – každý nepárny týždeň: 12:45 – 16:45

Pobočka Bytčica bude otvorená v dňoch: 7.9., 21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11., 14.12. a 28.12. 2020

Poskytuje výpožičky krásnej a odbornej literatúry pre deti a dospelých, výpožičky periodík.

GPS súradnice: 
49° 11′ 4.693″N   49,1846368187862
18° 43′ 55.242″E   18,73201165787


Strážov 

pobočka Strážov
pobočka Strážov

Pobočka knižnice Strážov je situovaná v materskej škôlke v Strážove na prízemí. [mapa]

Otváracie hodiny
Utorok – každý párny týždeň: 13:00 – 17:00

Pobočka Strážov bude otvorená v dňoch: 8.9., 29.9., 13.10., 27.10., 10.11., 24.11., 8.12. a 22.12. 2020

Poskytuje výpožičky krásnej a odbornej literatúry pre deti a dospelých, výpožičky periodík.

GPS súradnice: 
49° 13′ 59.480″N   49,2331888167431
18° 42′ 27.316″E    18,7075876736001


Trnové 

pobočka Trnové
pobočka Trnové

Adresa: Kultúrny dom (1. poschodie) [mapa]

Otváracie hodiny
Streda – každý nepárny týždeň: 12:30 – 16:30

Pobočka Trnové bude otvorená v dňoch: 9.9., 23.9., 7.10., 21.10., 4.11., 18.11., 2.12., 16.12. 2020

Poskytuje výpožičky krásnej a odbornej literatúry pre deti a dospelých, výpožičky periodík.

GPS súradnice: 
49° 11′ 24.820″N   49,1902278265366
18° 47′ 23.393″E   18,7898315272564


Výpožičné hodiny sú zverejnené na všetkých pobočkách knižnice. Knižnica si vyhradzuje právo úpravy výpožičných hodín (spravidla počas školských prázdnin a sviatkov).