Pobočky

Pobočky Hájik, Vlčince, Solinky, Bytčica, Trnové a Strážov od 1.7.2021 už nebudú obslužnými miestami Krajskej knižnice v Žiline. Ich správu preberie mesto Žilina.

Čitatelia pobočiek budú vítaní v priestoroch centrálnej knižnice aj po 30. júni 2021.

Pobočky Hájik, Vlčince, Solinky, Bytčica, Trnové a Strážov od 1.7.2021 už nebudú obslužnými miestami Krajskej knižnice v Žiline. Ich správu preberie mesto Žilina.

Registrovaní čitatelia pobočiek Vlčince a Hájik môžu s platným preukazom naďalej navštevovať centrálnu knižnicu. V prípade pobočiek Bytčica, Strážov, Solinky a Trnové čitatelia môžu využívať ich služby do konca júna s bezplatnou registráciou.

Knihy, ktoré si čitatelia požičali z pobočiek, nie je možné vrátiť v centrálnej knižnici, je potrebné ich vrátiť na mieste vypožičania. Tie knihy, ktoré si čitatelia požičajú do konca júna, musia vrátiť už v novej mestskej knižnici, ktorá bude o svojom otvorení a ďalšom postupe informovať.

Dňa 29.6.2021 mesto Žilina rozhodlo o zriadení Mestskej knižnice Žilina, ktorá bude zastrešovať činnosť pobočiek, ktoré predtým patrili pod Krajská knižnicu v Žiline. Aktuálne prebiehajú procesy spojené so zahájením činnosti novozriadenej knižnice. O predpokladanom termíne znovuotvorenia bude informovať mesto Žilina. Až do znovuotvorenia výpožičné lehoty neplynú.