Materské školy – mesačné témy

Ponukový list podujatí mesačných tém pre materské školy na školský rok 2019/2020. Prostredníctvom zážitkového čítania sa snažíme podporovať predčitateľskú gramotnosť detí predškolského veku. Hravou formou prostredníctvom metód dramatickej výchovy, fonematického uvedomovania či kritického myslenia rozvíjame u detí kladný vzťah k budúcemu čítaniu a ku knihám. Naše podujatia tvoríme v súlade so štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a prostredníctvom príbehov sa snažíme o podporenie tém, ktoré materská škola deťom ponúka.

September – téma mesiaca: Priateľstvo

Prostredníctvom príbehov o priateľstve (Marta a Jonatán, Palička a Kamienok a iné) sa s deťmi porozprávame o dôležitosti priateľstva v živote.

Október – téma mesiaca: Čarovné slovíčka

Ako sa slušne správať si  deti zopakujú spolu s obľúbenou postavičkou krtkom / Krtko a zázračné slovíčka /  aj s Neposlušným Dominikom a naučíme sa aj ako správne prestrieť stôl

November – téma mesiaca: Moje zúbky

Cez príbeh o Neposlušnom zúbku vysvetlíme deťom dôležitosť starostlivosti o chrup a aj to, že pána zubára sa netreba báť.

December – téma mesiaca: Vianoce

Deťom priblížime aj cez zážitkové čítanie najkrajšie sviatky v roku, Vianoce a zvyky spojené s vianočným obdobím od začiatku adventu až po Troch kráľov.

Január – téma mesiaca: O číslach

Budeme s deťmi hľadať čísla v rozprávkach a spolu s obľúbeným krtkom / Krtko a čísla / si zopakujeme počítanie do 10 a aj sa naučíme čo je mínus a čo plus.

Február – téma mesiaca: O ďalekých krajinách

Prstom po mape s deťmi precestujeme celý svet a naučíme sa, akí ľudia a zvieratká žijú  na šiestich kontinentoch.

Marec – téma mesiaca: Z rozprávky do rozprávky

Vydajte sa s nami na rozprávkovú cestu na ktorej stretneme princezné, princov, víly, ale aj zlé ježibaby, čarodejnice a veľa iných rozprávkových postavičiek.

Apríl – téma mesiaca: Hromada odpadkov

Pozrite sa s nami do smetného koša, naučte sa čo a ako vytriediť, prípadne recyklovať. Porozprávame sa aj o tom, ako treba šetriť vodou, elektrinou, ale aj potravinami.

Máj – téma mesiaca: Chrobáčiky

Aj najmenšia háveď si zaslúži pozornosť našich najmenších. Deti sa dozvedia, ktoré chrobáčiky sú užitočné a aj to, pred ktorými sa treba mať na pozore.

Jún – téma mesiaca: Voda

Kvapka ku kvapke, bude z toho more. Hravou formou sa deti dozvedia o kolobehu vody v prírode a naučia sa rozlišovať jej skupenstvá.