Dostupné online zdroje databáz Gale

Databáza GALE

Prístup k zahraničným zdrojom GALE  aktuálne nie je možný, nakoľko od januára 2022 je zrušená celoslovenská licencia tejto databázy.

V rámci národnej licencie sú sprístupnené multiodborové databázy Academic OneFile, General OneFile a Custom Journals. Databázy Gale sú rozsiahlym zdrojom primárnych ako aj sekundárnych informácií. Multiodborové databázy poskytujú kvalitný, autoritatívny a jedinečný obsah.

Prístup do licencovaných databáz spoločnosti Gale s množstvom e-kníh, článkov, správ, videí rozličných oblastí je voľný, bez registrácie nielen v priestoroch knižnice, ale aj z pohodlia domova.

Prístup získate jednoduchým kliknutím na odkaz: https://bit.ly/GaleKKZA