Elektronická Žiadanka

Názov a adresa žiadajúcej inštitúcie:

Telefón:

Fax:

E-mail:

Číslo požiadavky žiadajúcej inštitúcie, alebo meno čitateľa:

a) Žiadame o výpožičku knihy:

Autor:

Názov:

Miesto a rok vydania:

ISBN:

Ak je kniha požičaná, žiadame o rezerváciu

Naša požiadavka je aktuálna do (dátum):

b) Žiadame o xerokópiu článku:

Názov časopisu:

Ročník:

 Rok:  Číslo:

Autor článku:

Názov článku:

ISSN:

Strany:

Žiadanku odoslal (meno a priezvisko):

Poznámka:


Vyplňte prosím antispamové pole (ochrana proti robotom).
Koľko je 5 + 1? (ochrana proti botom):