Architektonická súťaž návrhov

Krajská knižnica v Žiline vyhlásila verejnú architektonickú súťaž návrhov na obnovu 1. poschodia Krajskej knižnice v Žiline na ulici Antona Bernoláka 47 v Žiline. Organizáciu súťaže z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Predmetom súťaže je vytvorenie moderného, harmonického polyfunkčného priestoru knižnice 21. storočia, ktorý by ideovo nadviazal na obľúbené prízemie, komplexne modernizované v roku 2020. Obnova a modernizácia priestoru bude realizovaná pri znovu využití existujúceho funkčného vybavenia („re-use“) a zároveň bude zastaraný mobiliár nahradený novými riešeniami priestoru.

Naším cieľom je vytvoriť priestor, ktorý bude slúžiť nielen čitateľom hľadajúcim vhodnú literatúru, ale aj študentom, ktorí hľadajú miesto pre samostatné štúdium; seniorom, ktorí si chcú preštudovať dennú tlač ako aj priestor pre malé skupiny, ktoré chcú pracovať spoločne.

Dňa 28.7. 2022 boli prezentované návrhy troch finalistov – Archekta, Marková+Danko+Dang, PreUm s.r.o. Víťazným návrhom bol návrh tímu Archekta. Zápisnica z hodnotiaceho zasadnutia poroty.