Podujatia

Krajská knižnica v Žiline organizuje ročne približne 600 podujatí pre verejnosť:
  • informačné prípravy
  • besedy o knihách, besedy s autormi, vydavateľmi, distribútormi
  • tematické besedy pre školy
  • súťaže a literárne kvízy
  • školenia a semináre
  • podujatia z cyklu Ľudia pre ľudí
  • výstavy
  • kurzy počítačovej zručnosti

V prípade záujmu kontaktujte:


Pozývame Vás na podujatia 22 žilinských kultúrnych a vzdelávacích organizácií Žilinského kraja spojených v jednom newslettri ĽaĽaHo.