Kniha Horného Považia

Krajská knižnica v Žiline vyhlasuje už od roku 2006 čitateľskú súťaž Kniha Roka. Cieľom súťaže je predstaviť verejnosti tvorbu a  osobnosti autorov žijúcich a  pôsobiacich v regióne Horné Považie. Do súťaže môžu byť zaradené knihy vydané v danom roku, sú späté s regiónom Horného Považia tematicky alebo osobou autora textovej či obrazovej časti  a bolo im pridelené ISBN. Od roku 2010 prebiehala čitateľská súťaž pod novým názvom Kniha Horného Považia.

O výsledkoch súťaže rozhoduje čitateľská verejnosť formou hlasovania. Nominované knihy predstavujeme prostredníctvom mediálnych partnerov v regionálnych periodikách, rádiu a televízii a na webovej stránke a facebooku našej knižnice. Takouto formou sa autori a knihy nášho regiónu dostanú do povedomia širokej verejnosti. Veľkým prínosom tejto súťaže je v neposlednej miere získanie týchto titulov do fondu Krajskej knižnice v Žiline.

Kniha Horného Považia 2019 – 14. ročník čitateľskej súťaže (pravidlá súťaže). Nominácie sa prijímajú v termíne od 22. januára 2019 do 28. februára 2020 (nominačný list).

Hlasovanie sa uskutoční od 3. marca 2019 do 9. apríla 2020.

Vyhlásenie výsledkov sa bude konať 23. apríla 2020 v Rosenfeldovom paláci.

Víťazné knihy Horného Považia

Kniha Horného Považia 2017

Kniha Horného Považia 2016

Kniha Horného Považia 2015

Kniha Horného Považia 2014

Kniha Horného Považia 2013

Kniha Horného Považia 2012

Kniha Horného Považia 2011

Kniha Horného Považia 2010

Kniha roka 2009

Kniha roka 2008

Kniha roka 2007

Kniha roka 2006