Kniha Horného Považia

Krajská knižnica v Žiline vyhlasuje už od roku 2006 čitateľskú súťaž Kniha Roka. Cieľom súťaže je predstaviť verejnosti tvorbu a  osobnosti autorov žijúcich a  pôsobiacich v regióne Horné Považie. Do súťaže môžu byť zaradené knihy vydané v danom roku, sú späté s regiónom Horného Považia tematicky alebo osobou autora textovej či obrazovej časti  a bolo im pridelené ISBN. Od roku 2010 prebiehala čitateľská súťaž pod novým názvom Kniha Horného Považia.

O výsledkoch súťaže rozhoduje čitateľská verejnosť formou hlasovania. Nominované knihy predstavujeme prostredníctvom mediálnych partnerov v regionálnych periodikách, rádiu a televízii a na webovej stránke a facebooku našej knižnice. Takouto formou sa autori a knihy nášho regiónu dostanú do povedomia širokej verejnosti. Veľkým prínosom tejto súťaže je v neposlednej miere získanie týchto titulov do fondu Krajskej knižnice v Žiline.

Kniha Horného Považia 2023 – 18. ročník čitateľskej súťaže (pravidlá súťaže). Nominovanie kníh prebieha v termíne od 29. januára do 29. februára 2023 (online nominačný list). Hlasovanie bude prebiehať od 4. marca do 13. apríla 2023. Vyhlásenie výsledkov sa bude konať 23. apríla 2023 o 16:00.

Víťazné knihy Horného Považia

Kniha Horného Považia 2022

  • beletria: Dvanásť krásavíc. Povesti o hradoch z povodia Váhu (J. Moravec) a Komora babky Želky (K. Mikolášovej)
  • odborná literatúra:  Hričov. Čriepky z časov dávnominulých(Ľ. Kováčech)
  • umiestnenia 2022

Kniha Horného Považia 2021

  • beletria: Zažili sme ho. Spomienky na kňaza Stanislava Beláka (E. Vlčková, V. Tandarová)
  • odborná literatúra: Dlhé Pole. História a súčasnosť I., II. (K. Trháčová, M. Lacková a kolektív)
  • umiestnenia 2021

Kniha Horného Považia 2020

Kniha Horného Považia 2019

Kniha Horného Považia 2018

Kniha Horného Považia 2017

Kniha Horného Považia 2016

Kniha Horného Považia 2015

Kniha Horného Považia 2014

Kniha Horného Považia 2013

Kniha Horného Považia 2012

Kniha Horného Považia 2011

Kniha Horného Považia 2010

Kniha roka 2009

Kniha roka 2008

Kniha roka 2007

Kniha roka 2006