Klubová činnosť a kurzy

Britský klub (British reading club)

British reading club je neformálne stretnutie milovníkov literatúry v anglickom jazyku. Klub sa stretáva vždy v stredu, dátum a téma stretnutia podľa aktuálneho programu knižnice.

Klub spoločenských hier

Albi logo
Partner klubu Albi s.r.o.

Štvrtkové popoludnia (od 15:00 do 18:00) sú v Krajskej knižnici v Žiline venované spoločenským hrám. Nielen šachy a človeče ale aj iné moderné stolové hry na vás čakajú v klubovni na druhom poschodí. Pridať sa môže každý! Partnerom klubu spoločenských hier je Albi s.r.o.

Zoznam všetkých spoločenských hier z knižnice nájdete aj v našom katalógu.

Klub u Knihuľky

Klub pre deti od 1 do 4 rokov a ich rodičov, ktorý sa stretáva každý druhý pondelok od 10:00. Klub je zameraný na čítanie, básne, piesne a diskusiu na rôzne témy.

Počítačové kurzy

Počítačové kurzy sú určené pre všetkých, ktorí sa chcú oboznámiť so základnou obsluhou a funkciami počítača, ako aj pre tých, ktorí by sa chceli zdokonaliť v práci na počítači, tablete, či smartfóne. Záujem o kurzy nahláste na tel. číslo 041/723 30 90 alebo emailom na pckurzy@krajskakniznicazilina.skPoplatok za počítačový kurz : 15,00 €

Storytime

Klub pre deti od 2 do 5 rokov a ich rodičov, ktorý sa stretáva každý štvrtý pondelok v mesiaci o 10:00. Stretnutia sú zamerané na čítanie, básne a piesne, a prebiehajú v anglickom jazyku.

Tréningy pamäti

Krajská knižnica v Žiline realizuje pre čitateľov vyššieho veku tréningy pamäti, zamerané na zlepšenie pamäťových funkcií a skvalitnenie života vďaka lepšej schopnosti orientovať sa v bežných situáciách. Záujem o tréning pamäti nahláste na tel. číslo 041/723 27 45 alebo emailom na mjartanova@krajskakniznicazilina.skPoplatok za tréning pamäti: 15,00 €

Tvorivý klub / dielne

Aktivity s dlhoročnou tradíciou určené pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť nové techniky tvorenia, zdokonaliť sa v už známych technikách, či len stráviť oddychové chvíle v príjemnej spoločnosti. Na tvorivé dielne/kluby sa môžete prihlásiť na tel. číslo 041/723 30 90 alebo emailom na tvorivedielne@krajskakniznicazilina.sk. Poplatok za materiál: 15,00 € na polrok alebo 2,00 € jednorázovo za jedno stretnutie.