Tréningy pamäti

Krajská knižnica v Žiline realizuje pre čitateľov vyššieho veku tréningy pamäti, zamerané na zlepšenie pamäťových funkcií a skvalitnenie života vďaka lepšej schopnosti orientovať sa v bežných situáciách. Kde som nechal/a kľúče? Na čo som vošiel/vošla do tejto miestnosti? Ako si zapamätám telefónne číslo? Odkiaľ poznám tohto človeka?… Predstavíme vám pomôcky, ako získať odpovede na vekom čoraz častejšie kladené otázky.

Tréningy nie sú náročné a sú organizované zábavnou formou. 10 stretnutí v menších skupinách vytvára priateľskú atmosféru, v ktorej sa účastníci navzájom spoznávajú a tréningy majú aj spoločenský rozsah.

Obsahovo sú členené na témy: ako si zapamätať čísla, ako si zapamätať tváre, mnemotechniky, životný štýl  a pamäť, pravá a ľavá hemisféra, krátkodobá a dlhodobá pamäť a techniky na ich zlepšenie a podobne. Dôležité sú aj fyzické cvičenia, ktoré prekrvujú telo a mozog a stimulujú pamäťové funkcie. Lektorky tréningov pamäti sú: Zuzana Mjartanová; Janka Zurovacová; Lada Rybáriková

Záujem o tréningy pamäti nahláste na e-mail: mjartanova@krajskakniznicazilina.sk alebo telefonicky na tel. č. 041/723 27 45. Poplatok za tréning pamäti: 15,00 € (Pre účasť na tréningu pamäti je potrebné, aby mal každý účastník platnú registráciu/zápisné v Krajskej knižnici v Žiline.)