Pracovníci a oddelenia

Riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline
Mgr. Katarína Šušoliaková – susoliakova@krajskakniznicazilina.sk

Vedúca oddelenia knižnično-informačných služieb
Mgr. Zuzana Mjartanová – mjartanova@krajskakniznicazilina.sk

Projektový manažér a metodik
Ing. Jana Eliašová – eliasova@krajskakniznicazilina.sk

Tvorba projektov
Mgr. Anna Berthotyová – berthotyova@krajskakniznicazilina.sk
projekty@krajskakniznicazilina.sk

Úsek koordinácie a metodiky
Mgr. Anna Berthotyová – berthotyova@krajskakniznicazilina.sk
Mgr. Božena Sobolová – sobolova@krajskakniznicazilina.sk

Oddelenie získavania a spracovávania knižnično-informačných fondov
Mgr. Anna Rebrošová – rebrosova@krajskakniznicazilina.sk
Mgr. Martina Zubčeková
Renáta Halusková

Marketing
Mgr. Anna Berthotyová – berthotyova@krajskakniznicazilina.sk (+ Úsek koordinácie a metodiky)
Mgr. Martina Zubčeková – marketing@krajskakniznicazilina.sk (+ Oddelenie získavania a spracovávania knižnično-informačných fondov)

Vedúca úseku knižnično-informačných služieb a koordinátorka kultúrno-výchovnej činnosti
Mgr. Jana Neslušanová – neslusanova@krajskakniznicazilina.sk
objednávanie podujatí – podujatia@krajskakniznicazilina.sk

Úsek beletrie a centrálny pult
sluzby@krajskakniznicazilina.sk
Jana Zurovacová – zástupkyňa vedúcej KIS
Gabriela Babuljaková, Eva Bielková, Emma Gáborová, Marek Homola, Anna Kováčová, Ing. Michaela Pastorková, Jarmila Tóthová, Mgr. Michal Vaclavik, Jana Valičková

Úsek odbornej literatúry, pracovisko medziknižničnej výpožičnej služby a rešerší, študovňa
kniznica@krajskakniznicazilina.sk
Ing. Marjena Babuljaková, Mgr. Lucia Hrušková, Mgr. Zuzana Mrekajová, Mgr. Michaela Vaclaviková

Regionálna bibliografia
Nataša Lajdová – lajdova@krajskakniznicazilina.sk
Ivana Uríková – urikova@krajskakniznicazilina.sk

Úsek literatúry pre deti a mládež
deti@krajskakniznicazilina.sk
Mgr. Barbora Janckulíková, Lada Rybáriková, Ľubica Solčanská, PhDr. Miloš Zvrškovec
objednávanie podujatí – podujatia@krajskakniznicazilina.sk

Americké centrum
zilina@americanspaces.sk
Ida Berthotyová, Mgr. Michaela Vaclaviková

Britské centrum
Ida Berthotyová – britskecentrum@krajskakniznicazilina.sk

Organizácia PC kurzov
pckurzy@krajskakniznicazilina.sk
Ing. Marjena Babuljaková, Ida Berthotyová, Marek Homola, Mgr. Lucia Hrušková, Mgr. Barbora Janckulíková, Mgr. Zuzana Mrekajová

Organizácia tvorivých dielní
tvorivedielne@krajskakniznicazilina.sk
Marek Homola, Mgr. Barbora Janckulíková, Jana Valičková

Oddelenie ekomicko-technickej činnosti
Mgr. Ivana Gáborová – zilknizza@vuczilina.sk
Alena Kumičíková – a.kumicikova@vuczilina.sk
Lada Rybáriková – lada.rybarikova@vuczilina.sk