Knihovník Horného Považia

Krajská knižnica v Žiline, ktorá pôsobí  ako metodické centrum pre mestské a obecné  knižnice v okrese Žilina a Bytča, oceňuje aj prácu knihovníkov mestských a obecných knižníc. V mnohých knižniciach našich miest a obcí  pracujú ľudia, ktorým záleží na tom, aby do svojich obcí a miest prinášali kultúru a aby rozvíjali potenciál občanov poskytovaním kvalitných knižnično-informačných služieb.

Ocenení knihovníci: