Knihovník Horného Považia

Krajská knižnica v Žiline, ktorá pôsobí  ako metodické centrum pre mestské a obecné  knižnice v okrese Žilina a Bytča, oceňuje aj prácu knihovníkov mestských a obecných knižníc. V mnohých knižniciach našich miest a obcí  pracujú ľudia, ktorým záleží na tom, aby do svojich obcí a miest prinášali kultúru a aby rozvíjali potenciál občanov poskytovaním kvalitných knižnično-informačných služieb.

Ocenení knihovníci:

  • Knihovníčka Horného Považia 2021: Ľubica Raždíková, knihovníčka Mestskej knižnice v Bytči (oceneniefoto)
  • Knihovníčka Horného Považia 2019: Mgr. Jolana Letríková, knihovníčka Obecnej knižnice v Predmieri (ocenenie, foto)
  • Knihovník Horného Považia 2018: Pavol Trzuba, knihovník Obecnej knižnice v Rosine (ocenenie, foto)
  • Knihovníčka Horného Považia 2017: Lenka Dubeňová, knihovníčka Obecnej knižnice v obci Kunerad (ocenenie)
  • Knihovníčka Horného Považia 2016: Oľga Tichá, knihovníčka Obecnej knižnice v Krasňanoch (ocenenie)
  • Knihovníčka Horného Považia 2015: Mária Balážová, knihovníčka Obecnej knižnice v Jablonovom