Školy

Ponukové listy pre:

Krajská knižnica môže na požiadanie sprostredkovať prednášky s protidrogovou tematikou v spolupráci s pracovníkmi resocializačných zariadení, psychológmi, lekármi, políciou.

Krajská knižnica v Žiline privíta námety ďalších podujatí zo strany pedagógov.

  • informačné prípravy, ktorých cieľom je zoznámenie žiakov s poslaním a hlavnými úlohami  knižnice, s jej službami a službami odborných úsekov (úsek odbornej literatúry, multimediálna študovňa, úsek bibliografie), s orientáciou v knižnici, triedením a usporiadaním literatúry, so základnými zásadami Knižničného a výpožičného poriadku,
  • literárne súťaže,
  • rozprávkové dopoludnia, kde sa deti rozprávajú o prečítaných knihách, kreslia na tabuľu námety z rozprávok, zoznámia sa s detskými knihami,
  • besedy o vybraných prečítaných knihách,
  • besedy s regionálnymi spisovateľmi a prizvanými hosťami,

Tvoríme vlastnú knihu

Každoročná medzinárodná súťaž detí zo Slovenska, Česka a Poľska v tvorbe vlastnej knihy na vybranú tému.

Literárna cena Janka Frátrika

Literárna súťaž pre deti a mládež do 20 rokov. Propozície súťaže 4. ročníka 2019.

Deň ľudovej rozprávky