Knižnica Horného Považia

Krajská knižnica v Žiline, ktorá pôsobí ako metodické centrum pre mestské a obecné knižnice v okrese Žilina a Bytča pravidelne každý rok oceňuje knižnicu, ktorá v sledovanom období poskytovala kvalitné knižnično-informačné služby, ktoré boli v súlade s odporúčanými metodickými štandardami Ministerstva kultúry SR pre verejné knižnice. Súčasťou hodnotenia je aj organizácia kolektívnych podujatí pre deti i dospelých ako aj propagácia knižnice a získavanie mimorozpočtových zdrojov s cieľom skvalitnenia poskytovaných knižnično-informačných služieb verejnosti.

Ocenené knižnice:

Knižnica Horného Považia za rok 2023: Obecná knižnica v Turí

Knižnica Horného Považia za rok 2022: Obecná knižnica v Kunerade

Knižnica Horného Považia za rok 2021: Obecná knižnica Konská

Knižnica Horného Považia za rok 2019: Obecná knižnica v Predmieri

Knižnica Horného Považia za rok 2018: Obecná knižnica v Kotešovej

Knižnica Horného Považia za rok 2017: Obecná knižnica v Tepličke nad Váhom

Knižnica Horného Považia za rok 2016: Mestská knižnica v Bytči

Knižnica Horného Považia za rok 2015: Mestská knižnica Rajec

Knižnica Horného Považia za rok 2014: Obecná knižnica v Strečne