Slider

Kniha Horného Považia 2019

14. ročník čitateľskej súťaže Kniha Horného Považia 2019. Cieľom súťaže je predstaviť verejnosti tvorbu a  osobnosti autorov žijúcich a pôsobiacich v regióne Horné Považie.

Nominovať knihy môže čitateľská verejnosť, autori, zostavovatelia, redaktori, vydavatelia, kníhkupci či distribútori kníh. Do súťaže môžu byť zaradené knihy vydané v roku 2019, sú späté s regiónom Horného Považia tematicky, alebo osobou autora textovej či obrazovej časti  a bolo im pridelené ISBN (pravidlá súťaže). Knihy budú rozdelené do dvoch súťažných kategórií: beletria a odborná literatúra. Nominácie sa prijímajú v termíne od 22. januára 2020 do 28. februára 2020 – nominačný list. 

Ako sa dostanete počas rekonštrukcie do knižnice?

Úvodné prípravy pred rekonštrukciou sú za nami. Za týždeň sme presunuli všetky knihy a nábytok z prízemia do archívu a iných priestorov v knižnici. Rekonštrukcia samotná sa začala v pondelok 13.1.2020 a potrvá najbližších 5 mesiacov.

Počas rekonštrukcie sa dočasne zmenili aj otváracie hodiny (pracovné dni  10:00 – 17:00).

Od utorka je knižnica opäť prístupná pre verejnosť s niekoľkými obmedzeniami. V prvom rade sa do našej knižnice nedostanete hlavným, a ani bočným (bezbariérovým) vchodom. Je potrebné, aby ste po ľavej strane prešli až za budovu do tzv. Literárneho parku, odkiaľ sa dostanete cez dvere a schodisko do priestorov nášho archívu. Tento prístup nie je vhodný pre ľudí s pohybovým obmedzením a pre rodičov s kočíkmi.

Môžete si pozrieť video ako sa k nám dostanete cez Literárny park. Video nájdete aj na Facebookovej stránke knižnice.

Vstup do knižnice počas rekonštruckie

Najbližších pár mesiacov sa k nám dostanete provizórnym vchodom zo zadnej časti knižnice cez Literárny park. Po schodoch zostúpite do nášho archívu kde máme momentálne výpožičný pult spolu s knižným fondom beletrie. Na ostatné oddelenia sa odtiaľ dostanete výťahom.

Uverejnil používateľ Krajská knižnica v Žiline Utorok 14. januára 2020

 

Bibliobox je stále funkčný, takže ak chcete knižky iba vrátiť, môžete ho použiť.

Read moreAko sa dostanete počas rekonštrukcie do knižnice?

Prichádza rekonštrukcia…

Krajskú knižnicu v Žiline čaká veľký krok – bude sa rekonštruovať celé prízemie (úsek beletrie). Nie je to prvá zmena, ktorou si naša knižnica prejde, avšak nebude zďaleka taká jednoduchá. Prerábať sa bude všetko od podlahy cez elektrinu až po strop. Je to naozaj veľa práce a preto rekonštrukcia bude trvať približne 5 mesiacov. Nemusíte sa však báť, že knižnica bude celý čas zatvorená. Zatvoríme len na nevyhnutný čas – na týždeň od 7.1. do 13.1. 2020, aby sme vyprázdnili priestor pre stavbárov a presunuli všetky knihy z prízemia na ich nové dočasné miesta. A potom na konci, keď knihy budeme sťahovať na ich pôvodné miesto.

V súčasnosti už naplno pracujeme v archíve na uvoľnení miesta a pripravujeme celý priestor na dočasnú zmenu. To znamená, že už v týchto dňoch sa nedostaneme ku niektorým knihám ani časopisom – toto obmedzenie potrvá až do ukončenia celej rekonštrukcie. Vopred sa Vám ospravedlňujeme.

Nebojte sa máme plán! Do knižnice sa bude počas celého obdobia rekonštrukcie vchádzať z Literárneho parku, kde bude otvorený provizórny vchod. Týmto vchodom sa po schodoch dostanete priamo do nášho archívu (konečne ho môžete vidieť na vlastné oči), kde už budeme sedieť aj my, knihovníci. Bohužiaľ počas celej doby rekonštrukcie nebudeme mať bezbariérový prístup do knižnice (ani s kočíkom sa k nám do budovy nedostanete). Do archívu umiestníme časť beletrie tak, aby bola prístupná a mohli ste si ju naďalej požičiavať. Toto premiestnenie kníh bude mať aj svoje následky, a to že napr. vám nebudme môcť požičať knihy, ktoré máme uložené len v archíve (pretože budú nedostupné z dôvodu premiestnenia kníh z beletrie), taktiež prístup k časopisom bude značne obmedzený. Počas rekonštrukcie bude dočasne zrušená internetová študovňa nachádzajúca sa na prízemí knižnice.

Z nášho tajomného archívu sa výťahom dostanete na vyššie poschodia – oddelenia, ktoré budú pracovať ako zvyčajne s menšími obmedzeniami. Dostanete sa teda na úsek odbornej literatúry do Britského centra, aj na úsek literatúry pre deti. Časť knižného fondu venovaného mládeži počas rekonštrukcie dočasne premiestnime na úsek literatúry pre deti.

Vo všetkých priestoroch bude zvýšený hluk a prašnosť – ospravedlňujeme sa vopred za všetky vzniknuté obmedzenia.

kolektív Krajskej knižnice v Žiline

Vianoce s detskou knihou  – XIII. ročník festivalu 

Žilina, 11. decembra 2019

Nechať len tak sedieť deti pred televízorom alebo pri počítači? To určite nie, pretože v dnešnej dobe ich technika sprevádza  na každom kroku. Krajská knižnica v Žiline, inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, už trinásty rok počas adventného obdobia pripravuje Vianoce s detskou knihou, aby deťom ešte viac priblížila svet detských kníh. Knižnica organizuje besedy so spisovateľmi nielen na pôde knižnice, ale ich pozýva aj  do škôl, aby sa deti stretli s autorom alebo autorkou ich obľúbenej knihy v školskom prostredí. Cieľom projektu je povzbudiť deti, aby viac  voľného času venovali čítaniu.

V Rosenfeldovom paláci sa v stredu 11. decembra o 9.30 konala odborná prednáška Petra Cabadaja pri príležitosti  nedožitého 90. výročia narodenia spisovateľa a publicistu Milana Ferka. Podľa slov Petra Cabadaja, ktorý bol určitý čas aj jeho nadriadeným, pracovať s Milanom Ferkom bol veľký zážitok, pretože bol veľký znalec, pracovitý a veľkorysý človek. V detskej literatúre uplatňoval hravosť, fantáziu a snažil sa viesť deti k čítaniu. I svojou prednášku sa Peter Cabadaj snažil povzbudiť deti a mládež k čítaniu ako základnej kompetencii pre ďalšie vzdelávanie.

Počas celého dňa prebiehali   stretnutia a besedy s  umelcami a autormi detských kníh O dobrých knihách a Vianociach, na ktoré prijali pozvanie:  Toňa Revajová, Jaroslava Kuchtová, Katarína Mikolášová a Stanislav Lajda. Spisovatelia porozprávali o svojich huncútstvach, prehreškoch a žiaci sa dozvedeli aj o najhoršom darčeku, aký dostali na Vianoce.

Na úvod i na záver zaznela hra na klavíri v podaní Petra Vaňoučka v sprievode  harfistky, ktorí ešte znásobili príjemnú náladu v publiku. Prednáška Petra Cabadaja a besedy boli realizované v rámci 13. ročníka festivalu Vianoce s detskou knihou, ktoré z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.

Výstavu k Milanovi Ferkovi,  ktorú pripravil úsek Regionálneho výskumu, dokumentov a informácií, si môžete prísť pozrieť do Krajskej knižnice v Žiline  do konca mesiaca december.

Mgr. Jana Neslušanová, koordinátorka  kultúrno-výchovnej činnosti

Tvoríme vlastnú knihu 2019/2020

Krajská knižnica v Žiline, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vyhlasuje XXI. ročník medzinárodnej slovensko-česko-poľskej súťaže TVORÍME VLASTNÚ KNIHU (národné kolo).

Organizátori súťaže:

Krajská knižnica v Žiline (Žilina, Slovenská republika), Městska knihovna vo Frýdku-Místku (Česká republika) a Ksiaznica Beskidzka v Bielsko-Bialej (Poľská republika). Organizátorom medzinárodného kola je Městska knihovna vo Frýdku-Místku. Organizátorom slovenského kola súťaže je Krajská knižnica v Žiline.

Témou ročníka 2019/2020 budú:  STRAŠIDLÁ (ľubovoľný žáner)

Forma:

Formou je ilustrovaná kniha s maximálnym rozsahom od 10 do 30 strán. Ilustrácie by mali byť vlastnoručné, nakreslené ľubovoľnou technikou. Je povolený aj prepis textov a vytvorenie obrázkov prostredníctvom PC techniky. Knihy viazané knihárom nebudú do súťaže zaradené.

Read moreTvoríme vlastnú knihu 2019/2020