Výsledky súťaže Literárna cena Janka Frátrika 2020 – 5. ročník

Literárnu súťaž vyhlasuje Krajská knižnica v Žiline v spolupráci s Občianskym združením Brána poznania. Súťaž, ktorá je organizovaná aj v spolupráci s mestom Žilina a Branislavom Oravom, vnukom Janka Frátrika, si kladie za cieľ objavovať nové básnické talenty, dať im šancu vyniknúť, podporiť literárnu tvorbu s cieľom rozvíjať pozitívne myslenie mladých literárnych talentov, podporiť úctu k morálnym hodnotám a pripomenúť si významného žilinského básnika, prekladateľa a pedagóga, jedného z najvýznamnejších predstaviteľov Katolíckej moderny na Slovensku, Janka Frátrika. Súťaž je zameraná na tvorbu poézie bez zadanie témy, je vyhlasovaná každý rok a je určená pre deti a mládež do 20 rokov.

Čítať viac

Čítajte s nami!

Čitateľská výzva 2021
Zapojte sa spolu s Krajskou knižnicou v Žiline do čitateľskej výzvy, ktorá bude prebiehať počas celého tohto roka.  Máte aj vy pocit, že si potrebujete rozširovať vedomosti alebo zmeniť žáner, ktorý najčastejšie čítate? Tento knihomoľský „problém“ sa vyskytuje aj u nás, knihovníkov. Preto sme si povedali, že vystúpime zo svojej komfortnej zóny a pripravíme  čitateľskú výzvu roka. Pripojte sa k nám!  Každý mesiac predstavíme jednu tému spolu s výberom konkrétnych titulov kníh. Témy mesiaca budeme odhaľovať postupne.

Čítať viac

TVK – Vyhodnotenie XXI. ročníka medzinárodnej súťaže

28. október

Pandémia ochorenia Covid 19 tento rok skomplikovala plány, či už jednotlivcom, rodinám, školám, ale aj kultúrnym  inštitúciám, do ktorej patrí aj Krajská knižnica v Žiline. Preto sme museli posunúť termín, ale aj presunúť vyhodnotenie obľúbenej a renomovanej medzinárodnej súťaže Tvoríme vlastnú knihu do online prostredia.

Organizátormi súťaže sú: Krajská knižnica v Žiline (Žilina, Slovenská republika), Městská knihovna vo Frýdku-Místku (Česká republika) a Ksiaznica Beskidzka v Bielsko-Bialej (Poľská republika). Organizátorom medzinárodného kola a vyhlasovateľom tohto ročníka súťaže je Městska knihovna vo Frýdku-Místku. Už 21 rokov slovenské, poľské a české deti súťažia v tvorbe vlastnej knihy.

A ako to celé dopadlo?

Veľmi nás teší, že sa do súťaže aj napriek nepriaznivým a nečakaným okolnostiam zapojilo až 82 detských autorov, ktorí vytvorili 49 súťažných prác. Súťažili v troch kategóriách a každá  vytvorená kniha mohla mať najviac dvoch autorov. Témou 21. ročníka boli Strašidlá. Súťažiace deti si na túto tému vymysleli skutočne napínavé príbehy.

Ďakujeme všetkým deťom, že aj keď zväčša nechodili do školy, nestratili chuť zapojiť sa do súťaže. Veľká vďaka patrí aj rodičom a v neposlednom rade aj pedagógom za ich záujem a motiváciu detí. Porota mala nesmierne ťažkú úlohu vybrať víťazov, ktorí potom Žilinu reprezentovali v medzinárodnom kole. A aký bol výsledok národného a medzinárodného kola súťaže, si môžete pozrieť vo videu – Vyhodnotenie súťaže Tvoríme vlastnú knihu.

Janka Zurovacová, knihovníčka a členka poroty národného kola súťaže, Krajská knižnica v Žiline

Noc s Andersenom 2020

Žilina, 22. október

Spoločným čítaním si každoročne na začiatku apríla deti pripomínajú narodenie dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena.  Knižnice pozývajú deti do svojich priestorov, aby zažili čítanie v knižnici a knihy úplne iným spôsobom, v noci. Počas nej si deti spoločne čítajú,  vyrobia si niečo zaujímavé na pamiatku a zažijú krásnu rozprávkovú noc. Prvýkrát má Slovensko aj ambasádorku Noci s Andersenom, je ňou speváčka Dara Rolins. A prečo sa tak rozhodla? Ako sama povedala, má sa čítať aj v dobe elektronických vymožeností a aplikácií a kniha je najzmysluplnejšou formou zábavy. Tvrdí to aj na základe vlastných skúseností, keďže má doma 11-ročnú slečnu, ktorá rada číta.  Chce tým apelovať na rodičov a ich deti, aby viac čítali. V roku 1983 naspievala aj pesničku Pán Andersen.

Krajská knižnica v Žiline 9. októbra 2020 kvôli pandémii pripomenula deťom magickú Noc s Andersenom netradične, a to cez sociálne siete. Vyzvala deti, aby sa do čítania zapojili z domu. Rodičia mali do knižnice  poslať fotografiu svojich detí čítajúcich v pohodlí domova alebo si ich ratolesti mohli vytvoriť klobúk  Harryho Pottera. Treťou výzvou pre deti bolo overenie si vedomostí v kvíze z  čarovnej série kníh. Svoje výtvory a fotografie mali zaslať  mailom alebo priamo na facebook knižnice. Všetky deti, ktoré sa zapojili do súťaže, si  neskôr mohli vyzdvihnúť v knižnici pohľadnicu Harryho Pottera.

Do súťaže sa zapojilo celkom 29 detí. Všetci postúpili do žrebovania, ktoré sa uskutočnilo dňa 20. októbra, tiež online formou. Víťazkou sa stala Barborka Gašincová, ktorú v knižnici čakal milý darček.

A čo bude počas Noci s Andersenom v roku 2021? Predsa spoločne veríme, že v knižnici  už naživo s deťmi strávime pri čítaní rozprávok skutočnú kúzelnú noc.

Mgr. Jana Neslušanová, Koordinátorka  kultúrno-výchovnej činnosti

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2020

Krajská knižnica v Žiline, inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, si počas mesiaca september pripravila aktivity v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Motto tohto ročníka Minulosť vzdeláva knižnica využila na prezentáciu kultúrneho dedičstva na učenie a inšpiráciu pre budúcnosť.

Prvým podujatím, ktoré sme si pripravili, boli Knižné víly, ktoré sú súčasťou našej kultúry a sprevádzali našich predkov už od pradávna. Povesti o nich sú zaujímavé najmä pre deti v mladšom školskom veku. Stretli sme sa 10. septembra v Literárnom parku za knižnicou, kde sme s deťmi strávili príjemné popoludnie, ktorého pohodu nám znásobovalo jesenné slniečko. Spolu sme si vyrábali šperky s motívom víl a samozrejme neoddeliteľnou súčasťou bolo čítanie a rozprávanie na túto tému.

Čítať viac

8. pamätný výstup na Veľký Rozsutec

Žilinský samosprávny kraj, Krajská knižnica v Žiline, ktorá pôsobí v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, Obec Terchová, Horská záchranná služba Malá Fatra, Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj, Klub slovenských turistov Žilina a Ksiaznica Beskidzka Vás srdečne pozývajú  na 8. pamätný výstup na Veľký Rozsutec, ktorý sa uskutoční 5. septembra 2020 na počesť  sv. Jána Pavla II., jednej z najznámejších osobností našich novodobých dejín.

Účastníci zo Žiliny a okolia sa môžu do Terchovej dopraviť špeciálnym autobusom, ktorý zabezpečí Žilinský samosprávny kraj s odchodom o 6:45 z autobusovej stanice v Žiline (nástupište č. 10). Cestou do Terchovej sa autobus podľa požiadaviek môže zastaviť aj na ďalších autobusových zastávkach.

O 7:30 sa v Kostole sv. Cyrila a Metoda v Terchovej bude konať sv. omša po ktorej sa účastníci autobusom presunú do Štefanovej odkiaľ spoločne vystúpia  do sedla Medziholie a potom po červenej značke na vrchol Veľkého Rozsutca. Na poludnie by sa účastníci mali stretnúť na vrchole Rozsutca, kde sa nachádza aj pamätná tabuľa venovaná sv. Jánovi Pavlovi II., ktorá tu bola osadená počas  prvého pamätného výstupu v roku 2013.

V prípade  nepriaznivého počasia sa uskutoční sv. omša a náhradný turistických program v bezpečných častiach Malej Fatry. Ste srdečne vítaní.

Mgr. Božena Sobolová,metodička

Kniha Horného Považia 2019 má svojich víťazov

Krajská knižnica v Žiline, inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, vyhlásila v januári 14. ročník čitateľskej súťaže Kniha Horného Považia 2019. Čitateľom a hlasujúcim sme sa prihovárali prostredníctvom web stránky krajskej knižnice i FB stránky. Z dôvodu vzniknutej pandémie a preventívnych opatrení s ňou súvisiacich sme realizovali virtuálne vyhodnotenie súťaže.

V tomto ročníku bolo do súťaže nominovaných 43 knižných titulov, ktoré sú späté s regiónom  Horné  Považie témou alebo osobou autora textovej či obrazovej časti. Do hlasovania sa zapojilo 663 hlasujúcich.

Čítať viac