Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2020

Krajská knižnica v Žiline, inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, si počas mesiaca september pripravila aktivity v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Motto tohto ročníka Minulosť vzdeláva knižnica využila na prezentáciu kultúrneho dedičstva na učenie a inšpiráciu pre budúcnosť.

Prvým podujatím, ktoré sme si pripravili, boli Knižné víly, ktoré sú súčasťou našej kultúry a sprevádzali našich predkov už od pradávna. Povesti o nich sú zaujímavé najmä pre deti v mladšom školskom veku. Stretli sme sa 10. septembra v Literárnom parku za knižnicou, kde sme s deťmi strávili príjemné popoludnie, ktorého pohodu nám znásobovalo jesenné slniečko. Spolu sme si vyrábali šperky s motívom víl a samozrejme neoddeliteľnou súčasťou bolo čítanie a rozprávanie na túto tému.

Čítať viacDni európskeho kultúrneho dedičstva 2020

8. pamätný výstup na Veľký Rozsutec

Žilinský samosprávny kraj, Krajská knižnica v Žiline, ktorá pôsobí v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, Obec Terchová, Horská záchranná služba Malá Fatra, Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj, Klub slovenských turistov Žilina a Ksiaznica Beskidzka Vás srdečne pozývajú  na 8. pamätný výstup na Veľký Rozsutec, ktorý sa uskutoční 5. septembra 2020 na počesť  sv. Jána Pavla II., jednej z najznámejších osobností našich novodobých dejín.

Účastníci zo Žiliny a okolia sa môžu do Terchovej dopraviť špeciálnym autobusom, ktorý zabezpečí Žilinský samosprávny kraj s odchodom o 6:45 z autobusovej stanice v Žiline (nástupište č. 10). Cestou do Terchovej sa autobus podľa požiadaviek môže zastaviť aj na ďalších autobusových zastávkach.

O 7:30 sa v Kostole sv. Cyrila a Metoda v Terchovej bude konať sv. omša po ktorej sa účastníci autobusom presunú do Štefanovej odkiaľ spoločne vystúpia  do sedla Medziholie a potom po červenej značke na vrchol Veľkého Rozsutca. Na poludnie by sa účastníci mali stretnúť na vrchole Rozsutca, kde sa nachádza aj pamätná tabuľa venovaná sv. Jánovi Pavlovi II., ktorá tu bola osadená počas  prvého pamätného výstupu v roku 2013.

V prípade  nepriaznivého počasia sa uskutoční sv. omša a náhradný turistických program v bezpečných častiach Malej Fatry. Ste srdečne vítaní.

Mgr. Božena Sobolová,metodička

Týždeň slovenských knižníc 2020

Týždeň slovenských knižníc v Krajskej knižnici v Žiline 2.3. – 8. 3. 2020

Týždeň slovenských knižníc je celoslovenské podujatie, ktoré sa koná od roku 2000 v knižniciach po celom Slovensku a stal sa knižničnou marcovou tradíciou. Za jeho iniciovaním stojí Slovenská asociácia knižníc. Ambasádorkou TSK 2020 je herečka Eva Pavlíková., členka činohry Divadla Andreja v Nitre. Na celoslovenskej úrovni bude podujatie slávnostne otvorené vo Zvolene.

Pre knihovníkov a knižnice sa TSK stal príležitosťou ako  povedať: Sme tu, sme tu pre ľudí, boli sme tu v minulosti a  máme ambície byť tu aj naďalej, sme tu dlho a predsa sme iní ako pred rokmi..

Krajská knižnica v Žiline sa zapája každoročne množstvom podujatí, dňom otvorených dverí alebo knižničnou hliadkou.

Čítať viacTýždeň slovenských knižníc 2020

Vianoce s detskou knihou  – XIII. ročník festivalu 

Žilina, 11. decembra 2019

Nechať len tak sedieť deti pred televízorom alebo pri počítači? To určite nie, pretože v dnešnej dobe ich technika sprevádza  na každom kroku. Krajská knižnica v Žiline, inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, už trinásty rok počas adventného obdobia pripravuje Vianoce s detskou knihou, aby deťom ešte viac priblížila svet detských kníh. Knižnica organizuje besedy so spisovateľmi nielen na pôde knižnice, ale ich pozýva aj  do škôl, aby sa deti stretli s autorom alebo autorkou ich obľúbenej knihy v školskom prostredí. Cieľom projektu je povzbudiť deti, aby viac  voľného času venovali čítaniu.

V Rosenfeldovom paláci sa v stredu 11. decembra o 9.30 konala odborná prednáška Petra Cabadaja pri príležitosti  nedožitého 90. výročia narodenia spisovateľa a publicistu Milana Ferka. Podľa slov Petra Cabadaja, ktorý bol určitý čas aj jeho nadriadeným, pracovať s Milanom Ferkom bol veľký zážitok, pretože bol veľký znalec, pracovitý a veľkorysý človek. V detskej literatúre uplatňoval hravosť, fantáziu a snažil sa viesť deti k čítaniu. I svojou prednášku sa Peter Cabadaj snažil povzbudiť deti a mládež k čítaniu ako základnej kompetencii pre ďalšie vzdelávanie.

Počas celého dňa prebiehali   stretnutia a besedy s  umelcami a autormi detských kníh O dobrých knihách a Vianociach, na ktoré prijali pozvanie:  Toňa Revajová, Jaroslava Kuchtová, Katarína Mikolášová a Stanislav Lajda. Spisovatelia porozprávali o svojich huncútstvach, prehreškoch a žiaci sa dozvedeli aj o najhoršom darčeku, aký dostali na Vianoce.

Na úvod i na záver zaznela hra na klavíri v podaní Petra Vaňoučka v sprievode  harfistky, ktorí ešte znásobili príjemnú náladu v publiku. Prednáška Petra Cabadaja a besedy boli realizované v rámci 13. ročníka festivalu Vianoce s detskou knihou, ktoré z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.

Výstavu k Milanovi Ferkovi,  ktorú pripravil úsek Regionálneho výskumu, dokumentov a informácií, si môžete prísť pozrieť do Krajskej knižnice v Žiline  do konca mesiaca december.

Mgr. Jana Neslušanová, koordinátorka  kultúrno-výchovnej činnosti

Knižnica v živote dieťaťa III.

Krajská knižnica v Žiline, 15.11.2019

Seminár, ktorý pritiahol do knižnice knihovníkov a pedagógov z celého Slovenska.

Odborníci zo Slovenska a Čiech sa na podujatí, ktoré sa konalo ako tretia časť dlhodobého cyklu odborných seminárov, opäť venovali téme čítania detí a mládeže. Zamerali sa najmä na teenegerov, ktorí často odkladajú  knihu bokom kvôli tabletom a mobilom a kniha mnohokrát nemá v ich živote žiadne miesto, resp. je len nanútenou nudou. Cieľ, ktorý si účastníci seminára dlhodobo kladú, sa zdá v dnešnej dobe tak trochu heroický – prebudiť „násťročnú“ tínedžerskú čitateľskú dušu. Prečo? Význam čítania pre duševný rozvoj človeka, pre jeho úspešnosť i pre vnímanie sveta je obrovský. Ľudmila Hrdináková, známa propagátorka a analytička detského čítania o tom nepochybuje a na základe prieskumov a informácií z praxe sa snaží viesť dospelých k tomu, aby čítali deťom. Priviesť k čítaniu  teenegera je o to ťažšie, že prechádza mnohými duševnými aj telesnými zmenami a objavuje svet cez mnoho provokujúcich výziev. Avšak výborne sa vyvíjajúca fantázia  v tomto veku by mohla byť jedným z predpokladov, prečo rozvíjať mladého ducha práve cez knihy. V tejto myšlienke slovenskú vysokoškolskú pedagogičku podporil propagátor detského čítania Tibor Hujdič, alias pán Mrkvička, ktorý poukazoval na dôležitosť čítania v škole. Ak deti nevidia v škole čítať iného pedagóga ako slovenčinára a aj ten to robí občas z donútenia, inšpirácia čítať ostáva už len na rodine a na vrstovníkoch – a tam často nie je. Čítanie by malo mať v školách svoj vyhradený priestor podobne ako fyzika či chémia a nemalo by sa podceňovať. Naopak, treba k jeho dôležitosti pristupovať ako základu pre pochopenie ďalších oblastí ľudského poznania.

Čítať viacKnižnica v živote dieťaťa III.

Otvorenie výstavy: Fotolitera 2019/II

Fotolitera 2019/II – výstava

Žilina, 6. 11.2019

Nie práve každodenný nápad spojiť fotografiu s poéziou vznikol v myšlienkach  Jana Týca,  vedúceho skupiny FOTO, Českého zemského zväzu FISAIC – Medzinárodná federácia  pre kultúru a voľný čas železničiarov.  Fotografovia vytvorili svoje práce na základoch poézie členov literárnej sekcie v Prahe. Bolo to náročné, ale výsledok určite prekonal aj očakávania samotných tvorcov, aj členov komisie, ktorá práce na výstavu FOTOLITERA 2019/II vyberala. Výstava je  spoločným projektom členov skupiny Foto a Literáti Českého zemského zväzu FISAIC. V prvom projekte sa literáti nechali ku svojej poézii inšpirovať fotografiami a v druhom projekte naopak  fotografovia vytvorili svoje fotografie na vybranú poéziu.

Krajská knižnica, inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, je právom hrdá na skutočnosť, že  4. novembra 2019 vernisáž výstavy Fotolitera 2019/II mala svoju premiéru  práve v jej priestoroch.

Fotografia v poézii alebo poézia vo fotografii? Všetci by sme určite váhali, ako by sme výstavu nazvali. Áno,  nakoniec to je  výstava fotografií a poézie, vlastne fotografie, ktoré vznikli na základoch poézie, pretože táto výstava je založená  na rovnosti textu a obrazu. Príďte a presvedčte sa o tom všetci, či to tak je.

Všetci záujemcovia si výstavu Fotolitera 2019/II môžu  prísť pozrieť do Krajskej knižnice v Žiline do konca mesiaca november. Ste srdečne pozvaní.

Janka Zurovacová, knihovníčka, Krajská knižnica v Žiline

Známy a nepoznaný Peking

Vernisáž výstavy fotografií spojená s besedou od cestovateľa Petra Čaplického.

Žilina, 26. septembra

Dňa 7. 10. 2019 o 16.00 hod. sa v Krajskej knižnici v Žiline bude konať vernisáž výstavy fotografií cestovateľa Petra Čaplického pod názvom Známy  a nepoznaný Peking, ktorá bude spojená s besedou o hlavnom meste Číny. Podujatie je ďalším zo série štyroch besied a  výstav jedného autora -cestovateľa, fotografa a milovníka Číny, Petra Čaplického, ktorý fotografiami vzdáva hold  krásam tejto krajiny a životu jednoduchých ľudí.

V rámci podujatia bude v Literárnom parku za knižnicou sprístupnená  kamenná plastika medvedíka – pandy veľkej, ktorá je  symbolom  Svetového fondu na ochranu prírody. Tento druh patrí k vymierajúcim na našej planéte a symbolizuje potrebu chrániť si prírodné dedičstvo vo všetkých kútoch jedného spoločného sveta.

K získaniu plastiky pandy pre knižnicu prispelo občianske združenie Brána poznania, pôsobiace pri knižnici a zasahujúce svojimi aktivitami do rôznych oblastí spoločenského života. Kamennému zvieratku sa určite potešia nielen deti, ale aj dospelí návštevníci parku za Krajskou knižnicou v Žiline na ul. A. Bernoláka.

Mgr. Zuzana Mjartanová, vedúca oddelenia knižnično-informačných služieb