Kniha Žilinského kraja 2023

fotografiaKrajská knižnica v Žiline, Kysucká knižnica v Čadci, Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky Belopotockého v Liptovskom Mikuláši, Turčianska knižnica v Martine a Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, vyhlásili  začiatkom mája 1. ročník čitateľskej súťaže Kniha Žilinského kraja 2023. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa konalo 4. 6. 2024 v priestoroch Krajskej knižnice v Žiline.

Do súťaže bolo zaradených 10 kníh, ktoré získali titul Kniha Horného Považia 2023, Kniha Kysúc 2023, Kniha Liptova 2023, Kniha Turca 2023 a Kniha Oravy 2023 v kategórii beletria a v kategórii odborná literatúra v čitateľských súťažiach organizovaných regionálnymi knižnicami Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK).

Čítať viac

Ukrajinská knižná polička

fotografiaKrajská knižnica v Žiline, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, sa od minulého týždňa stala súčasťou svetového projektu Ukrajinská knižná polička. Projekt je realizovaný pod záštitou prvej dámy Ukrajiny Oleny Zelenskej a jeho cieľom je  distribuovať knihy v ukrajinskom jazyku do knižníc po celom svete. Takže už aj Ukrajinci žijúci v meste Žilina a v Žilinskom samosprávnom kraji majú možnosť čítať knihy vo svojom rodnom jazyku. Projekt zahŕňa viac ako 190 políc a funguje už v 46 krajinách.

Krajská knižnica v Žiline ďakuje Veľvyslanectvu Ukrajiny v SR, ktoré nám venovalo 146 ukrajinských kníh pre deti i dospelých. Knihy pochádzajú z rôznych vydavateľstiev z Kyjeva, Charkowa a Ľvova. Ukrajinskú knižnú poličku prišiel do knižnice vo štvrtok 23. mája 2024 o 13:00 hod. slávnostne otvoriť veľvyslanec Ukrajiny v SR, pán Myroslav Kastran, ktorý sa pri tejto príležitosti stretol aj so zástupcami ukrajinskej komunity žijúcej v meste. Pán veľvyslanec vyslovil presvedčenie, že darovanie ukrajinských  kníh prispeje k tomu, aby ukrajinskí občania v Žiline cítili prostredníctvom literatúry blízkosť svojho domova, ako i k rozvoju kultúrnych väzieb medzi našimi národmi. .

Všetci, ktorí si chcete požičať knihy v ukrajinskom jazyku, ste v Krajskej knižnici v Žiline srdečne vítaní.

Mgr. Jana Neslušanová, koordinátorka  kultúrno-výchovnej činnosti

Kniha Horného Považia 2023

fotografiaKrajská knižnica v Žiline, inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, vyhlásila začiatkom januára 18. ročník čitateľskej súťaže Kniha Horného Považia 2023. Hlavným mediálnym partnerom súťaže boli regionálne noviny MY Žilina, ďalšími mediálnymi partnermi boli Televízia Severka, Internetový portál Žilinak, MôjTýždeň.sk a Knižná Revue. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa konalo 23. 4. 2024 v priestoroch knižnice.

V tomto ročníku bolo do súťaže nominovaných 47 knižných titulov, z toho 25 v kategórii beletria a 22 v kategórii odborná literatúra, ktoré sú späté s regiónom Horné Považie témou alebo osobou autora textovej či obrazovej časti. O poradí kníh v súťaži rozhodovalo 1 452 platných hlasov.

Titul Kniha Horného Považia 2023 v kategórii odborná literatúra s celkovým počtom 425 hlasov získala publikácia Brodno, ktorú zostavil Ján Moravec. Publikáciu vydal EDIS – vydavateľstvo UNIZA.

Titul Kniha Horného Považia 2023 v kategórii beletria získala s počtom 106 hlasov kniha OGI BÁJE. Japonské rozprávky, ktorej autorkou je Denisa Cabadaj Ogino a ilustrátorom Justin Ogino.

Čítať viac

Svetlo noci

plagát

Krajská knižnica v Žiline, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, usporiadala minulý rok pri príležitosti 50. výročia poslednej misie na mesiac Vesmírny týždeň. Pre vysokú návštevnosť a priaznivé ohlasy účastníkov aktivít Vesmírneho týždňa sa bude od 13. do 17. mája 2024 konať jeho druhý ročník, tentokrát pod záštitou Amerického centra Žilina. Keďže 16. máj je Medzinárodným dňom svetla, tohtoročný vesmírny týždeň sme nazvali Svetlo noci a budeme počas neho rozoberať aj tému svetelného znečistenia.

Týždeň začneme v pondelok 13. mája o 17:00 prednáškou Vesmírne desatoro doc. RNDr. Rudolfa Gálisa, PhD. Predstaví nám na nej desať fascinujúcich faktov o vesmíre, od jeho rozpínania až po reliktové žiarenie.

Ďalší odborník na vesmír, RNDr. Stanislav Kaniansky, nás prevedie najnovšími objavmi a teóriami o živote vo vesmíre vo štvrtok 16. mája o 17:00 prednáškou Na prahu objavov mimozemského života.

Čítať viac

Krajská knižnica v Žiline navštívila malých pacientov v žilinskej nemocnici už šiestykrát

fotografiaKrajská knižnica v Žiline, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, navštívila hospitalizované deti na detskom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline už šiestykrát. Prvé stretnutie sa uskutočnilo v októbri 2023 a hneď od začiatku sa tešilo veľkej podpore. Za šesť mesiacov sa na podujatiach vystriedali desiatky detí a rodičov.

S nápadom spolupráce prišla Mgr. Adriana Puchoňová, špeciálna pedagogička Organizačnej zložky základnej a materskej školy pri zdravotníckom zariadení Vojtecha Spanyola 43 v Žiline. Hlavnou myšlienkou spolupráce bolo skvalitnenie vyučovacieho procesu počas hospitalizácie detí v nemocnici a podpora čitateľskej gramotnosti pre všetky vekové kategórie. Počas hospitalizácie tak deti prichádzajú na iné myšlienky, spoznávajú nové knihy a príbehy a zabavia sa na aktivitách cielených na zlepšovanie čitateľskej gramotnosti. Získavajú nové vedomosti a so smiechom a radosťou spoločne prekonávajú zdravotné ťažkosti. Podujatia oceňujú aj rodičia, ktorí sú hospitalizovaní spolu s menšími deťmi. Prídu na iné myšlienky a odpútajú sa aspoň na chvíľu od nemocničného prostredia.

Čítať viac

Šieste stretnutie Krajskej knižnice v Žiline v žilinskej nemocnici na tému Braillove písmo

Na šiestom stretnutí sme sa rozprávali o Braillovom písme a o jeho vynálezcovi, ktorým bol Louis Braille. Deti sa dozvedeli, kedy sa začalo používať a pre koho je určené. A nielen to. Zoznámili sa s abecedou v Braillovom písme, s jednotlivými číslami a znakmi, vyskúšali si, ako sa číta.

Porozprávali sme sa, kde sa v bežnom živote môžeme s Braillovým písmom stretnúť, aký náročný je každodenný život nevidiaceho človeka a so zavretými očami si deti vyskúšali rôzne aktivity.

Malých pacientov sme navštívili v týždni, počas ktorého sa konala aj celoslovenská akcia Čítajme si 2024 – maratón v čítaní, na ktorom sa všetky zúčastnené deti vystriedali pri čítaní úryvku z vybranej knihy. Kniha Mimi a Líza od trojice slovenských autoriek predstavila deťom svet nevidiaceho človeka. Deti príbeh zaujal a jeho prečítanie ich viedlo k prirodzenej diskusii, zvedavým otázkam, k zamysleniu. So zavretými očami si vyskúšali rôzne slepecké pomôcky a uvedomili si, že nie je ľahké rozpoznať predmet, písmeno či číslo. Pomocou Braillovej abecedy si deti vyskúšali napísať svoje meno a následne si svoje mená medzi sebou lúštili. Zašifrovali sme si aj rôzne dátumy a mená významných osobností.

Ďalšou aktivitou bolo čítanie hmatovej knižky. Klasická a známa rozprávka O veľkej repe bola čítaná „inak“. Deti si prerozprávali stranu za stranou len pomocou hmatu. Museli rozpoznať osoby, zvieratá či tvary z obrázkov a jednotlivé súvislosti medzi nimi. Písali na magnetickú tabuľku a najviac zábavy si deti užili so zvukovým pexesom. Najskôr sme si o ňom prečítali a následne aj prakticky vyskúšali. Dvojice sme hľadali len pomocou sluchu. Zvukové pexeso pri zahrkaní znelo zaujímavo, pretože jeho obsahom sú piesok, ryža, múka, šošovica či fazuľa. Nakoniec sme deťom porozprávali, s akými problémami sa zrakovo znevýhodnení ľudia denno-denne stretávajú a ako by sme im mohli byť nápomocní. Deti si tiež uvedomili, aké je dôležité zdravie a ako si ho treba vážiť a starať sa oň. Atmosféra bola veľmi srdečná a priateľská.

Michaela Pastorková, knihovníčka

Piate stretnutie Krajskej knižnice v Žiline v žilinskej nemocnici na tému Maľované čítanie

Piate stretnutie Krajskej knižnice v Žiline s hospitalizovanými deťmi v nemocničných priestoroch

v žilinskej nemocnici bolo zamerané na podporu čitateľskej gramotnosti detí.

Zvolili sme hravú interaktívnu metódu maľovaného čítania, pri ktorej si deti ani neuvedomujú, že sa niečo nové učia, vnímajú len hru a zábavu. Metóda maľovaného čítania je metóda, ktorá rozvíja predčitateľskú gramotnosť už v predprimárnom vzdelávaní, ale je dobre využiteľná aj pre primárne vzdelávanie. Metóda spája prečítaný text s obrázkami a prirodzene tak prispieva k rozvoju slovnej zásoby detí, k vzájomnej spolupráci pri práci v kolektíve. Vytvára príjemné pracovné prostredie bez zbytočného stresu, čo je v nemocničnom prostredí dôležitý faktor. Zábavná metóda maľovaného čítania uľahčuje samotné začiatky výučby čítania, práce s textom, podporuje pamäť detí a ich vyjadrovacie schopnosti. V súčasnosti je veľmi dôležité, aby mali deti dobré vyjadrovacie schopnosti a boli komunikatívne. Maľované čítanie umožňuje plniť tieto ciele ako doplnok k čítaniu.

Kniha s názvom Maľované čítanie Opice nezbednice a iné príbehy od Evy Dienerovej a Alžbety Kováčovej, je kniha plná poučných príbehov, z ktorej sme si s deťmi spoločne prečítali a analyzovali štyri krátke príbehy. Deti si vypočuli aktuálne témy, z ktorých sa naučili rozoznať dobro od zla a získali veľa nových užitočných informácií. Pobavili ich aj vtipné prvky vyplývajúce z daných príbehov.

Aktivity, ktoré vhodne doplnili metódu maľovaného čítania, sa týkali troch tipov Montessori didaktických obrázkových hier- rébusové slová, obrázkové slová a obrázkové čítanie.

Rébusové slová deti nútia uvedomiť si, aké písmeno je na začiatku každého obrázka v rébusovom slove. Ide o hru, ktorá spája písmená so zvolenými obrázkami a deti zábavnou formou lúštia skryté slová na kartičkách. Hra obrázkové slová je hra, pri ktorej si deti vyskúšajú hravou formou prečítať rozličné, aj relatívne ťažké slová, ktoré by možno inak ani neprečítali.

Deti pracovali so širšou slovnou zásobou a zvládli to aj tie najmladšie. Na konci tejto hry si deti vyskúšali tvorenie vlastných vymyslených slov pomocou obrázkov z tejto metódy.

Cieľom poslednej hry týkajúcej sa obrázkového čítania bolo preniknutie a poznanie fonologickej štruktúry slova, vnímanie fonologických jednotiek ako sú hlásky či slabiky.

Tešíme sa na ďalšiu návštevu!

Michaela Pastorková, knihovníčka