Knižnicou roka 2020 sa stala Krajská knižnica v Žiline

„Takto si predstavujem modernú komunitnú knižnicu…“ To sú slová ministerky kultúry Natálie Milanovej počas slávnostného odovzdávania prestížneho ocenenia Cena ministerky kultúry Slovenskej republiky Knižnica roka za rok 2020 riaditeľke Krajskej knižnice v Žiline v Divadle Astorka 6. júla 2021.

„Získané ocenenie si veľmi vážim. Osobne ho vnímam ako ohodnotenie všetkých pracovníkov Krajskej knižnice v Žiline nielen za rok 2020, ale aj za dlhé obdobie predtým, za ich každodennú prácu, službu verejnosti, úsilie, ktorým sme spoločne našu knižnici „priviedli“ do súčasnej podoby inštitúcie, poskytujúcej všetky služby modernej verejnej knižnice“, povedala riaditeľka knižnice. „Poďakovanie patrí i zriaďovateľovi knižnice, Žilinskému samosprávnemu kraju, mestu Žilina, Fondu na podporu umenia a ďalším našim podporovateľom a partnerom. Získané ocenenie je pre našu knižnicu veľkým záväzkom do nasledujúceho obdobia“, dodala.

Čítať viac

Leto s knihou (letná čitateľská výzva pre deti)

Milí kamaráti, radi čítate? Chcete sa zabaviť, niečo nové dozvedieť a stráviť svoj voľný čas cez prázdniny zmysluplne? Skúste to s knihou v ruke. Siahnite po dobrej knihe a zapojte sa do čitateľskej súťaže s názvom Leto s knihou, ktorú organizuje Krajská knižnica v Žiline. Knihu si  môžete zobrať so sebou a verte, že vám v taške veľa miesta  nezaberie. Možno budete doma alebo u babky, či na plavárni alebo dokonca pri mori, čítať môžete všade.

Čo vás čaká? Stačí čítať knihy počas prázdnin a zapisovať si ich do čitateľského zápisníka, ktorý nájdete v našej knižnici na úseku detskej literatúry, na Facebooku: FB@kniznicazilinadeti a na webovej stránke knižnice www.krajskakniznicazilina.sk.

Súťaž bude prebiehať počas celého leta od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021 v dvoch kategóriách:

  • deti od 6 do 10 rokov
  • mládež od 11 do 15 rokov.

A ako sa zapojiť? Čitateľský zápisník donesiete do knižnice do 10. 9. 2021 alebo nám ho pošlete na e-mailovú adresu: deti@krajskakniznicazilina.sk Čitateľ z každej vekovej kategórie, ktorý prečíta najviac strán, dostane od nás vecnú odmenu.

Čítať viac

Dni nádeje – XXVI. ročník celoslovenského festivalu

Dni nádeje – celoslovenský festival,  ktorý sa koná každoročne a je zameraný na patologické javy v spoločnosti. Organizátormi sú: Nadácia LÚČ v Žiline, Centrum sociálnych služieb LÚČ, Žilina, v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Spoluorganizátori sú: Žilinský samosprávny kraj, Mesto Žilina, Mestské divadlo Žilina.

Počas uplynulých rokov v Krajskej knižnici v Žiline, inštitúcii v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v rámci festivalu Dní nádeje vždy prebiehali besedy s odborníkmi a so zaujímavými ľuďmi. Tento rok však z dôvodu vzniknutej pandémie a preventívnych opatrení s ňou súvisiacich sa XXVI. ročník celoslovenského festivalu Dni nádeje uskutočnil v obmedzených podmienkach. Aktuálny ročník naplnila len výtvarná a literárna súťaž. Výsledky súťaží sme uverejnili až teraz, a to hlavne z dôvodu, že deti a žiaci nechodili do škôl. Určite by im aj nám bolo ľúto, keby sa o umiestnení svojich spolužiakov nedozvedeli celé triedy.

Ďakujeme všetkým deťom, ktoré sa aj napriek nepriaznivým podmienkam zúčastnili súťaže a veríme, že ďalší ročník sa nám už podarí realizovať v plnom prevedení. Deti si budú môcť vyzdvihnúť diplomy v Krajskej knižnici v Žiline od pondelka 24. mája 2021.

Janka Zurovacová, knihovníčka a členka poroty

Čítať viac

Kniha Horného Považia 2020

Krajská knižnica v Žiline, inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, vyhlásila v januári 15. ročník čitateľskej súťaže Kniha Horného Považia 2020. Hlavným mediálnym partnerom súťaže boli MY Žilinské noviny, mediálnymi partnermi spravodajský portál Žilinak.sk, regionálna televízia Severka a Knižná revue. Čitateľom a hlasujúcim sme informácie prezentovali v priestoroch knižnice,  prostredníctvom webových stránok knižnice a Žilinského samosprávneho kraja. Z dôvodu vzniknutej pandémie a preventívnych opatrení s ňou súvisiacich sme realizovali virtuálne vyhodnotenie súťaže.

V tomto ročníku bolo do súťaže nominovaných 37 knižných titulov, ktoré sú späté s regiónom  Horné  Považie témou alebo osobou autora textovej či obrazovej časti. O poradí kníh v súťaži rozhodovalo 2 044 platných hlasov.

Čítať viac

Týždeň slovenských knižníc v Krajskej knižnici v Žiline

Týždeň slovenských knižníc si pripomíname každoročne, rok 2021 nie je výnimkou. Z dôvodu protipandemických opatrení sa však naše plánované aktivity zrealizovali len online, na  sociálnych sieťach.

Začiatok týždňa sa niesol nielen našimi, ale aj vašimi  obľúbenými spomienkami na knižnicu a knihovníka. Nahraté príspevky boli postupne počas týždňa zverejňované. Aj čitatelia sa mohli zapojiť zaslaním svojho príspevku alebo videa na facebook knižnice, vyžrebovaný výherca bol odmenený našou taškou Idem do/z knižnice.

Čítať viac

Výsledky súťaže Literárna cena Janka Frátrika 2020 – 5. ročník

Literárnu súťaž vyhlasuje Krajská knižnica v Žiline v spolupráci s Občianskym združením Brána poznania. Súťaž, ktorá je organizovaná aj v spolupráci s mestom Žilina a Branislavom Oravom, vnukom Janka Frátrika, si kladie za cieľ objavovať nové básnické talenty, dať im šancu vyniknúť, podporiť literárnu tvorbu s cieľom rozvíjať pozitívne myslenie mladých literárnych talentov, podporiť úctu k morálnym hodnotám a pripomenúť si významného žilinského básnika, prekladateľa a pedagóga, jedného z najvýznamnejších predstaviteľov Katolíckej moderny na Slovensku, Janka Frátrika. Súťaž je zameraná na tvorbu poézie bez zadanie témy, je vyhlasovaná každý rok a je určená pre deti a mládež do 20 rokov.

Čítať viac