Literárny park za Krajskou knižnicou v Žiline zažíva vo svojej histórii priaznivé obdobie

Krajská knižnica v Žiline patrí medzi najnavštevovanejšie kultúrne inštitúcie v Žilinskom kraji. V súčasnosti, rovnako ako iné inštitúcie, sa postupne spamätáva z obdobia pandémie, keď boli služby knižnice obmedzené a keď počet návštevníkov značne poklesol. Pred vypuknutím pandémie ročne knižnicu navštívilo 250 000 návštevníkov a priemerne denne jej bránami prešlo viac ako 600 používateľov. Dúfame, že pandémia pominula a už nezasiahne do činnosti žiadnej kultúrnej inštitúcie. Rovnako dúfame, že aj naša knižnica opäť naberie pôvodné tempo v poskytovaní služieb. Vzpruhou pre knihovníkov krajskej knižnice bolo udelenie prestížneho ocenenia „Knižnica roka 2020“,  ktoré Krajskej knižnici v Žiline udelilo Ministerstvo kultúry SR. Odborná porota ocenila kvalitné knižnično-informačné služby, ktoré knižnica poskytuje, ale aj modernizáciu interiéru a v neposlednom rade aj sprístupňovanie inšpiratívneho exteriérového prostredia za knižnicou, Literárneho parku, ktorý slúži čitateľom a návštevníkom knižnice na oddych, deťom a mamičkám ako bezpečné miesto na hranie, dospelým na príjemné posedenie s priateľmi, a to priamo pod korunami stromov alebo na terase letnej čitárne. V čase priaznivého počasia sa park využíva aj ako miesto konania nielen podujatí pre deti a mládež (tvorivé hry a dielne, zážitkové čítanie, detské letá a detské letné tábory, pikniky v parku, šachové partie), ale je aj miestom konania podujatí pre dospelých (prezentácie kníh autorov, čítačky, hudobné podujatia).

Čítať viac

Slávnostné otvorenie obnoveného parku v Krajskej knižnici v Žiline

V stredu 16. novembra 2022 o 14:00 sa uskutoční slávnostné otvorenie zrevitalizovaného literárneho parku za budovou Krajskej knižnice v Žiline, inštitúcii v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, na obnovu ktorého prispela Nadácia Milana Dubca čiastkou 10 000 €.

Čítať viac

Vianoce s detskou knihou v Mirage Žilina

Krajská knižnica v Žiline, inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, už pätnásty rok počas adventného obdobia pripravuje Vianoce s detskou knihou, aby deťom ešte viac priblížila svet detských kníh. Knižnica organizuje besedy so spisovateľmi nielen na pôde knižnice, ale ich pozýva aj do škôl, aby sa deti stretli s autorom alebo autorkou ich obľúbenej knihy v školskom prostredí. Cieľom projektu je povzbudiť deti, aby viac voľného času venovali čítaniu. Tento projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Tento rok, presnejšie 9. novembra plánujeme besedy v obchodnom centre Mirage v Žiline, v ktorom sa organizované kolektívy, ale aj verejnosť môže stretnúť s dvoma autorkami detských kníh a vypočuť si Klavírnu poéziu.

Čítať viac

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2022

„Sustainable heritage“, v slovenskej verzii „Udržateľnosť v pamiatkach“,  bola téma ďalšieho ročníka Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2022.

A čo je cieľom Dní európskeho kultúrneho dedičstva? Zvyšovať záujem o európske kultúrne dedičstvo a povedomie o ňom, informovať verejnosť, ako ho chrániť a udržiavať. Krajská knižnica v Žiline, inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, sa aj  tento rok zapojila do tohto projektu a počas mesiaca september pripravila podujatia.

Čítať viac

10. pamätný výstup na Veľký Rozsutec

Žilinský samosprávny kraj, Krajská knižnica v Žiline, ktorá pôsobí v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, Obec Terchová, Horská záchranná služba Malá Fatra, Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj, Klub slovenských turistov Žilina a Ksiaznica Beskidzka v Bielsku Bialej Vás srdečne pozývajú na 10. pamätný výstup na Veľký Rozsutec, ktorý sa uskutoční 10. septembra 2022 na počesť sv. Jána Pavla II., jednej z najznámejších osobností našich novodobých dejín.

Čítať viac

Osobnosti mesta

V priestoroch Krajskej knižnice v Žiline v súčasnosti prebiehajú výstavy venované osobnostiam mesta Žilina. Rovnomenný projekt finančne podporilo mesto Žilina a realizuje ho pracovisko regionálnej bibliografie Krajskej knižnice v Žiline. Poslaním projektu je najmä predstaviť širokej verejnosti osobnosti, ktoré sa v našom meste narodili, žili alebo boli svojou tvorbou významne prínosné a presiahli ňou hranice nášho mesta a regiónu. Ich odkaz chceme priblížiť najmä mladšej generácii a predstaviť im tak pozitívne vzory osobností. Okrem toho chceme tiež podporiť ich pocit prináležitosti k mestu a povzbudiť ich záujem o históriu, kultúru a dianie v meste.

Čítať viac

Letné prázdniny v knižnici a detská čitateľská súťaž

V Krajskej knižnici v Žiline sa môžete tešiť na pestrý a bohatý program, ktorý sme si pripravili nielen pre deti! Už v pondelok 4. júla o 10:00 to bude vaše obľúbené podujatie Klub u Knihuľky, vhodné pre deti od 1 do 4 rokov, v sprievode ich rodičov. Tentoraz to bude o Veľkej nude: Tim a Pim od spisovateľa Ľuboslava Paľa. Prostredníctvom veselých aktivít si prečítame príbeh o dvoch malých myšiakoch.

V stredu 6. júla o 14:00 sa dozviete o japonskej kultúre od japonskej rodáčky Sachiko Fujii a zároveň jej dcéra Anna Nanami Chmurova porozpráva viac o tom, ako sa neprestať zlepšovať v hre na piane. Prednáška bude v anglickom jazyku.

Čítať viac