Dni európskeho kultúrneho dedičstva

„Heritage: All-Inclusive!“, v slovenskej verzii „Dedičstvo pre všetkých“. Tak znela téma  Dní európskeho kultúrneho dedičstva, ročníka 2021. V Krajskej knižnici v Žiline sa  niesla najmä v pestrých farbách.

Už tradične a pre veľký úspech bolo prvým podujatím podujatie Knižné víly, ktoré sú súčasťou našej kultúry a sprevádzali našich predkov už od pradávna. Povesti o nich sú veľmi zaujímavé najmä pre deti v mladšom školskom veku. Stretli sme sa 8. septembra v Literárnom parku za knižnicou, kde sme s deťmi strávili príjemné popoludnie. Spolu sme vyrábali šperky s motívom víl a samozrejme neoddeliteľnou súčasťou bolo čítanie a rozprávanie na túto tému.

Čítať viac

9. pamätný výstup na Veľký Rozsutec

Žilinský samosprávny kraj, Krajská knižnica v Žiline, ktorá pôsobí v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, Obec Terchová, Horská záchranná služba Malá Fatra, Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj, Klub slovenských turistov Žilina a Ksiaznica Beskidzka Vás srdečne pozývajú  na 9. pamätný výstup na Veľký Rozsutec, ktorý sa uskutoční 25. septembra 2021 na počesť  sv. Jána Pavla II., jednej z najznámejších osobností našich novodobých dejín.

Odchod špeciálnym autobusom o 6:45 z autobusovej stanice sa ruší. Záujemci sa môžu do Terchovej prepraviť individuálne. Odporúčaný spoj SAD Žilina – Terchová o 6:15. Stretnutie účastníkov o 7:30 na Sv. omši v kostole Sv. Cyrila a Metoda v Terchovej, resp. o 8:15. v Štefanovej. Návrat zo Štefanovej do Žiliny individuálne. Odporúčaný spoj SAD:  Terchová-Štefanová-Žilina o 16:51.

Organizátori sa ospravedlňujú za zmenu v programe.

Čítať viac

Knižnicou roka 2020 sa stala Krajská knižnica v Žiline

„Takto si predstavujem modernú komunitnú knižnicu…“ To sú slová ministerky kultúry Natálie Milanovej počas slávnostného odovzdávania prestížneho ocenenia Cena ministerky kultúry Slovenskej republiky Knižnica roka za rok 2020 riaditeľke Krajskej knižnice v Žiline v Divadle Astorka 6. júla 2021.

„Získané ocenenie si veľmi vážim. Osobne ho vnímam ako ohodnotenie všetkých pracovníkov Krajskej knižnice v Žiline nielen za rok 2020, ale aj za dlhé obdobie predtým, za ich každodennú prácu, službu verejnosti, úsilie, ktorým sme spoločne našu knižnici „priviedli“ do súčasnej podoby inštitúcie, poskytujúcej všetky služby modernej verejnej knižnice“, povedala riaditeľka knižnice. „Poďakovanie patrí i zriaďovateľovi knižnice, Žilinskému samosprávnemu kraju, mestu Žilina, Fondu na podporu umenia a ďalším našim podporovateľom a partnerom. Získané ocenenie je pre našu knižnicu veľkým záväzkom do nasledujúceho obdobia“, dodala.

Čítať viac

Leto s knihou (letná čitateľská výzva pre deti)

Milí kamaráti, radi čítate? Chcete sa zabaviť, niečo nové dozvedieť a stráviť svoj voľný čas cez prázdniny zmysluplne? Skúste to s knihou v ruke. Siahnite po dobrej knihe a zapojte sa do čitateľskej súťaže s názvom Leto s knihou, ktorú organizuje Krajská knižnica v Žiline. Knihu si  môžete zobrať so sebou a verte, že vám v taške veľa miesta  nezaberie. Možno budete doma alebo u babky, či na plavárni alebo dokonca pri mori, čítať môžete všade.

Čo vás čaká? Stačí čítať knihy počas prázdnin a zapisovať si ich do čitateľského zápisníka, ktorý nájdete v našej knižnici na úseku detskej literatúry, na Facebooku: FB@kniznicazilinadeti a na webovej stránke knižnice www.krajskakniznicazilina.sk.

Súťaž bude prebiehať počas celého leta od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021 v dvoch kategóriách:

  • deti od 6 do 10 rokov
  • mládež od 11 do 15 rokov.

A ako sa zapojiť? Čitateľský zápisník donesiete do knižnice do 10. 9. 2021 alebo nám ho pošlete na e-mailovú adresu: deti@krajskakniznicazilina.sk Čitateľ z každej vekovej kategórie, ktorý prečíta najviac strán, dostane od nás vecnú odmenu.

Čítať viac

Dni nádeje – XXVI. ročník celoslovenského festivalu

Dni nádeje – celoslovenský festival,  ktorý sa koná každoročne a je zameraný na patologické javy v spoločnosti. Organizátormi sú: Nadácia LÚČ v Žiline, Centrum sociálnych služieb LÚČ, Žilina, v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Spoluorganizátori sú: Žilinský samosprávny kraj, Mesto Žilina, Mestské divadlo Žilina.

Počas uplynulých rokov v Krajskej knižnici v Žiline, inštitúcii v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v rámci festivalu Dní nádeje vždy prebiehali besedy s odborníkmi a so zaujímavými ľuďmi. Tento rok však z dôvodu vzniknutej pandémie a preventívnych opatrení s ňou súvisiacich sa XXVI. ročník celoslovenského festivalu Dni nádeje uskutočnil v obmedzených podmienkach. Aktuálny ročník naplnila len výtvarná a literárna súťaž. Výsledky súťaží sme uverejnili až teraz, a to hlavne z dôvodu, že deti a žiaci nechodili do škôl. Určite by im aj nám bolo ľúto, keby sa o umiestnení svojich spolužiakov nedozvedeli celé triedy.

Ďakujeme všetkým deťom, ktoré sa aj napriek nepriaznivým podmienkam zúčastnili súťaže a veríme, že ďalší ročník sa nám už podarí realizovať v plnom prevedení. Deti si budú môcť vyzdvihnúť diplomy v Krajskej knižnici v Žiline od pondelka 24. mája 2021.

Janka Zurovacová, knihovníčka a členka poroty

Čítať viac

Kniha Horného Považia 2020

Krajská knižnica v Žiline, inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, vyhlásila v januári 15. ročník čitateľskej súťaže Kniha Horného Považia 2020. Hlavným mediálnym partnerom súťaže boli MY Žilinské noviny, mediálnymi partnermi spravodajský portál Žilinak.sk, regionálna televízia Severka a Knižná revue. Čitateľom a hlasujúcim sme informácie prezentovali v priestoroch knižnice,  prostredníctvom webových stránok knižnice a Žilinského samosprávneho kraja. Z dôvodu vzniknutej pandémie a preventívnych opatrení s ňou súvisiacich sme realizovali virtuálne vyhodnotenie súťaže.

V tomto ročníku bolo do súťaže nominovaných 37 knižných titulov, ktoré sú späté s regiónom  Horné  Považie témou alebo osobou autora textovej či obrazovej časti. O poradí kníh v súťaži rozhodovalo 2 044 platných hlasov.

Čítať viac