Týždeň slovenských knižníc v Krajskej knižnici v Žiline

plagátZamysleli ste sa nad tým, čo vás čaká v knižnici počas 25. ročníka Týždňa slovenských knižníc?

Krajská knižnica v Žiline, inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, chce poukázať na to, že kráča s vyspelým svetom a pracuje s rôznymi témami, tak ako približuje aj Slovenská asociácia knižníc na svojej webovej stránke: „prístupnosť, digitalizácia, umelá inteligencia, ale aj bezbariérovosť, dostupnosť informácií, vzdelávanie a boj proti dezinformáciám.“ Cieľom celonárodného podujatia je tiež zvyšovať povedomie o knižniciach ako inštitúciách pre všestranné využitie v každodennom živote spoločnosti.

25. ročník Týždňa slovenských knižníc 2024 začína 4. marca slávnostným otvorením na Bratislavskom hrade a záštitu nad jeho realizáciou prevzala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.

Na čo sa u nás v knižnici môžete tešiť?

Čítať viac

Jarné prázdniny v Krajskej knižnici v Žiline

Jarné prázdniny si treba riadne užiť a ako každý rok, aj tento rok Krajská knižnica v Žiline, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravila množstvo zaujímavých podujatí nielen pre menšie deti, ale aj mládež.

V pondelok 19. februára o 10:30 knižnica detským čitateľom pripomenie blížiaci sa Mesiac knihy. Na potulkách rozprávkami sa na chvíľu prenesú do sveta rozprávok, dozvedia sa o detských autoroch a pokúsia sa zahrať na spisovateľov.

Čítať viac

Štvrté stretnutie Krajskej knižnice v Žiline v žilinskej nemocnici na tému sviatky

Štvrté stretnutie Krajskej knižnice v Žiline s hospitalizovanými deťmi v nemocničných priestoroch v žilinskej nemocnici sa nieslo v duchu prežitých vianočných sviatkov, osláv, fašiangov a našich tradícií. S deťmi sme sa najskôr porozprávali o tom, ako prežili zimné prázdniny, aké darčeky si našli pod vianočným stromčekom, kde oslavovali Nový rok a či vedia čo znamená sviatok Troch kráľov.

Potom sme si zimné obdobie zrekapitulovali pomocou rozprávkovej knihy Vianočná vločka od slovenskej autorky Ivony Ďuričovej, ktorá nás preniesla do dávnej minulosti a rozpovedala deťom, ako naši prastarí rodičia kedysi oslavovali Vianoce, Nový rok či sviatok Troch kráľov. Dozvedeli sme sa aké pokrmy sa varili, aké darčeky dostávali deti, aké tradície sa dodržiavali a porovnali sme si ich so súčasnými zvykmi.

Čítať viac

Krajská knižnica v Žiline a rok 2023

Rok 2023 bol pre knihovníkov Krajskej knižnice v Žiline šťastným rokom. Môže byť rok, ktorý skončil v knižnici vŕtaním, búraním a obrovskými presunmi knižničného nábytku šťastným rokom? Môže a aj bol, a to z viacerých  príčin. V prvom rade preto, že nasledoval po rokoch, kedy koronavírus spôsobil útlm v živote kultúrnych organizácií. V roku 2023 knižnica opäť naplno a bez obmedzení fungovala a navštívilo ju 129 544 návštevníkov. Boli dni, kedy sa návštevnosť blížila k 600 návštevníkom, najvyššia bola 21.novembra, kedy si prišlo vypožičať knihy alebo zúčastniť sa na podujatiach 714 osôb. Navyše, mnohí z návštevníkov sa rozhodli, že budú knižnicu navštevovať pravidelne a zaregistrovali sa medzi jej čitateľov (odborne nazývaných „používateľmi“). Prihlášku do knižnice vypísalo 10  436 čitateľov, resp. v prípade detí ich zákonných zástupcov.

Neboli však jediní, ktorí ovplyvnili knižničnú štatistiku. Knižnicu navštevovali aj ľudia zaregistrovaní ešte v roku 2022, keďže čitateľský preukaz je platný 365 dní. Tých bolo 2 174, celkovo teda aspoň časť roka 2023 malo platný preukaz do krajskej knižnice 12 610 ľudí.

Čítať viac

Staň sa svojou obľúbenou postavou

The Europe Challenge, iniciovaná European Cultural Foundation (Európskou kultúrnou nadáciou, ECF) a podporená Fondazione Cariplo, Scottish Library and Information Council, financovaná z verejných zdrojov prostredníctvom Arts Council England, oznámila, že 55 knižníc a komunít bolo podporených  v roku 2024 v rámci programu: Libraries, Communities and Democracy (Knižnice, komunity a demokracia). Tento nový ročník programu sa venuje viacerým výzvam, ktorým Európa čelí, napríklad sociálnej izolácii, nerovnosti, dezinformáciám a klimatickej kríze, prostredníctvom zmien riadených komunitami a knižnicami po celej Európe.

Čítať viac

Prvé stretnutie Krajskej knižnice v Žiline v žilinskej nemocnici na tému Priateľstvo

Krajská knižnica v Žiline, inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, zrealizovala prvé podujatie pre deti hospitalizované na oddelení pediatrie v žilinskej Fakultnej nemocnici s poliklinikou. Podujatie na tému Priateľstvo sa konalo 24. októbra. Jeho cieľom bolo, aby deti aspoň na chvíľku zabudli na nemocničné priestory, v ktorých sa nachádzajú, aby sa vzájomne lepšie spoznali a uvedomili si, že priateľstvo môže vzniknúť kdekoľvek a kedykoľvek. Prvá kniha, s ktorou sme pracovali, bola kniha HORE NA HORE od Zuzany Kolejákovej. Kniha zachytáva silné priateľstvo medzi dvomi zvieratkami, líškou a medveďom, na ktorých sa dá ukázať, akí sú pre seba priatelia vzájomne dôležití, ako sa vzájomne dopĺňajú a čo všetko sú pre seba ochotní podstúpiť, ak sa jedná o skutočné priateľstvo. Odlišné povahy zvierat, ich odlišný spôsob žitia a správania zároveň poukazujú na dôležitosť tolerancie, pochopenia a vzájomnej podpory priateľov. Text knihy dopĺňajú otázky k prečítanému obsahu a nútia deti rozmýšľať o hodnotách skutočného priateľstva a jeho výhodách.

Čítať viac

Inšpirácie z fínskych knižníc

Program Erasmus+ poznajú hlavne študenti ako možnosť stráviť semester či dva v zahraničí. V rámci výzvy Vzdelávanie dospelých však mohli vycestovať aj pracovníci Krajskej knižnice v Žiline. Ako cieľ svojej cesty si vybrali Fínsko, ktorého knižnice sa radia medzi najrozvinutejšie na svete.

Na prelome mesiacov máj a jún knihovníci navštívili knižnice v Helsinkách a Turku, kde sa zamerali najmä na netradičné služby, ktoré tieto knižnice ponúkajú. „Sledovali sme, čo nové by sme mohli našim čitateľom ponúknuť, ako posunúť naše služby na vyššiu úroveň a čím sa fínske knižnice líšia od tej našej,“ hovorí Zuzana Mjartanová, vedúca knižnično-informačných služieb.

Fínske verejné knižnice fungujú ako sieť, zdieľajú nielen skúsenosti a podujatia, ale aj knižný fond. Vo fínskej knižnici si požičiate aj spoločenskú hru, hracie konzoly, film, či videohru. Verejnosti sú prístupné viaceré technológie v takzvaných makerspace. Tu môžete nájsť 3D tlačiarne, vyrezávacie a vypaľovacie stroje, veľkoplošné tlačiarne, nažehľovacie stroje, šijacie stroje. Súčasťou väčších knižníc sú kiná, nahrávacie štúdiá, požičovne hudobných nástrojov. Bežné sú malé i väčšie študovne pre individuálnu i kolektívnu prácu. Knižnice majú vo fonde všetky dokumenty vydávané vo Fínsku. Ich návštevnosť je vysoká. Fíni veľa čítajú, študujú, vzdelávajú sa. Žiaci a študenti dostávajú v školách zadania vyžadujúce si samostatnú prácu a množstvo študijných materiálov, ktoré získavajú v knižniciach. Radi sa tu stretávajú rôzne skupiny ľudí, ktorých spájajú podobné záujmy,  bežne ich navštevujú celé rodiny, ktoré tu spoločne trávia veľa svojho času. Knižnice takto nadobúdajú úlohu komunitných centier. Fínske knižnice sú otvorené do neskorých večerných hodín, mnohé aj celú noc. Služby knižníc sú poskytované zdarma, všetko financuje štát a miestna samospráva.

Prvé skúsenosti získané vo Fínsku už aplikuje v praxi aj Krajská knižnica v Žiline. „Rozšírili sme fond spoločenských hier, sprístupnili verejnosti 3D tlačiareň, šijacie stroje, čoskoro pribudne samoobslužné zariadenie na požičiavanie a vracanie kníh.. Aj Krajská knižnica v Žiline chce pre svojich čitateľov byť akýmsi tretím priestorom, „obývačkou mesta“, kde ľudia prídu tráviť svoj voľný čas, študovať alebo sa venovať svojim záujmom,“ povedala Katarína Šušoliaková, riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline.

Mgr. Anna Berthotyová, projektový manažér