Predstavy o vesmíre od starých Grékov po Galilea

V piatok 6. októbra o 15:00 sa vo vonkajších priestoroch pri Krajskej knižnici v Žiline začne pozorovaním Slnka. Prostredníctvom prenosných ďalekohľadov bude v prípade priaznivého počasia možné pozorovať slnečnú fotosféru a chromosféru. Pri ďalekohľadoch bude vystavený aj model Mesiaca. Po skončení pozorovania sa uskutoční v piatok 6. októbra o 17:00 aj prednáška Mgr. Janky Cabadajovej približujúca vývin kozmologického myslenia v Európe od najstarších čias do obdobia novoveku, a to cez prizmu starých a vzácnych tlačí uchovávaných v zbierkach slovenských knižníc. Tešíme sa na Vašu návštevu.

Myslieť tri ťahy vopred

Srdečne vás pozývame na interaktívnu besedu s Jánom Markošom. Ak vás zaujíma téma kritického myslenia, toto podujatie je pre vás tá správna voľba! Tento šachový veľmajster a autor kníh Sila rozumu v bláznivej dobeBližšie k sebe bude rozprávať o chybách nášho myslenia. Beseda sa bude konať v stredu 18. októbra o 17:00 v priestoroch Krajskej knižnice v Žiline. Besedu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

4.10. Lovci šarlatánov
11.10. lode, more
18.10. tri ťahy vopred
odloženie 0,50€
šach - pondelok 15:30
ručné práce utorok 16:00
do 9.10. Osmijaknko V
dig. pripravenosť 26.9., 3.,10.10.
3D tlač
3D tlač v knižnici
klub hier streda 15:00
28.9. TK
22 / 06 / 23
13 / 45
šijacie stroje
využite šijacie stroje v knižnici...
3.10. Klub u Knihuľky
kubo app
5.10. Klub fant. lit
05 / 10 / 23
sept RBO v
9.10. (domáce vzd.) písmo, sj
výpredaj kníh
v Strom / do septembra
Palmknihy new app
štvrtok Bridž
do 10.11.. LCJF
previous arrow
next arrow

Dejiny písma, dejiny slovenského jazyka

Dejiny písma, dejiny slovenského jazyka 9. októbra o 9:00 v Krajskej knižnici v Žiline. Kde sa vzal na našom území jazyk? Ako rozprávali ľudia na Slovensku kedysi? Ako vyzeralo písmo storočia pred nami a komu vďačíme za to, že dnes môžeme rozprávať po Slovensky? Aj na tieto otázky budeme hľadať odpoveď na  októbrovom stretnutí s deťmi v domácom vzdelávaní.

Stretnutie býva každý druhý pondelok v mesiaci o 09:00, vždy na inú tému. Podujatie je určené pre deti od 5 do 8 rokov v domácom vzdelávaní. Podmienkou je platný čitateľský preukaz do Krajskej knižnice Žilina.

Lode, more, námorníci

Pozývame vás na nezabudnuteľné dobrodružstvo na mori – Lode, more, námorníci. Príďte a ponorte sa do sveta gigantických kontajnerových lodí, ktoré preplavujú svetové oceány. Zistite, aké to je byť kapitánom jednej z týchto nádher a počúvajte príbehy o živote, práci a námornej romantike. Námorný kapitán Michal Helienek vás prevedie svojím fascinujúcim svetom pomocou obrazov i slov. Zabudnite na stereotypy a pozrite sa na život na mori zblízka, tešíme sa na vás 11. októbra o 17:00 v Krajskej knižnici v Žiline.

Literárna cena Janka Frátrika 2023

Literárna súťaž pre žiakov základných škôl, osemročných gymnázií, stredných odborných škôl a gymnázií.

Krajská knižnica v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, občianske združenie Brána poznania, Mesto Žilina a Branislav Orava s manželkou vyhlasujú 8. ročník súťaže Literárna cena Janka Frátrika 2023.

Literárna súťaž pre deti a mládež do 20 rokov, práce je nutné zaslať na adresu: Krajská knižnica v Žiline, Ul. A. Bernoláka 47, 011 77 Žilina. Obálku označte nápisom „Literárna cena Janka Frátrika 2023“ alebo pošlite mailom na adresu: pastorkova@krajskakniznicazilina.sk.

Kritériá súťaže:

literárna súťaž je zameraná na tvorbu poézie bez zadania témy a je určená deťom a mladým ľuďom do 20 rokov, ktorí trvale žijú na území SR. Doručené práce budú hodnotené v troch vekových kategóriách a v rámci prvých dvoch kategórií budú práce rozdelené do dvoch skupín: 1. skupina – práce detí základných škôl, 2. skupina – práce detí základných umeleckých škôl.

Literárne práce posielajte najneskôr do 10. novembra 2023. Podrobné informácie nájdete v propozíciách súťaže.

Bližšie informácie o súťaži získate na telef. čísle 041/7233090 (p. Pastorková), alebo mailom: pastorkova@krajskakniznicazilina.sk

Kartová hra Bridž

Naučte sa s nami hrať bridž, najkrajšiu a najzaujímavejšiu kartovú hru na svete! Pridajte sa ku nám aj vy každý štvrtok o 16:00 v Krajskej knižnici v Žiline. V prípade záujmu je nutné nás kontaktovať emailom: podujatia@krajskakniznicazilina.sk alebo telefonicky: 041/723 30 90. Prvé jesenné stretnutie začne vo štvrtok 28. septembra o 16:00. Podmienkou je aj platný čitateľský preukaz do knižnice.