Ján Dadan ml. – výstava

Krajská knižnica v Žiline vďaka projektu Osobnosti mesta s finančnou podporou mesta Žilina od júla do decembra 2022 pripraví 7 výstav a sprievodných podcastov, venovaných významným ľuďom, ktorých život a práca sú spojené s mestom Žilina.

Piata zo série výstav bude venovaná kníhtlačiarovi: Ján Dadan ml. (1662-1704) a bude dostupná v Krajskej knižnici v Žiline od 29. septembra do 20. októbra 2022.

Ján Dadan ml. sa narodil v decembri 1662 v Žiline. Kníhtlačiarstvu sa vyučil u otca. Zameriaval sa prevažne na vydávanie náboženskej literatúry, ale vydával aj svetskú literatúru. Tlačiareň pod jeho vedením mala veľký podiel na šírení slovenskej knihy a osvetovej literatúry v 17. storočí. Vychádzali v nej slovenské a maďarské kalendáre, školské učebnice a príležitostné tlače.

prieskum ministerstva Verejnosť a knižnice
Prieskum
Ministerstva kultúry SR
Verejnosť a knižnice
28.9. Cest o 5
do novembra Kul poukaz
28.9. program seniori
pondelky šach
29.9. štúrovci
sept v Dvaja
1.10. burza
1. októbra
KRP utorok 16:00
3.10. Klub u Knihuľky
kubo app
5.10. japonsko
do 28.9 v RBO lenčo
6.10. triz
spol hry
každý štvrtok od 15:00
8.10. sobot dop
semienkareň
Palmknihy new app
sep/okt RBO Ferko
do 4.11. LCJF22
29.9.-5.10. divadlo
previous arrow
next arrow

Ján Lenčo – výstava

Krajská knižnica v Žiline vďaka projektu Osobnosti mesta s finančnou podporou mesta Žilina od júla do decembra 2022 pripraví 7 výstav a sprievodných podcastov, venovaných významným ľuďom, ktorých život a práca sú spojené s mestom Žilina.

Štvrtá zo série výstav bude venovaná spisovateľovi: Ján Lenčo (1933-2012) a bude dostupná v Krajskej knižnici v Žiline od 7. septembra do 28. septembra 2022. Obsahom výstavy bude biografia, bibliografia a výber kníh a článkov o osobnosti s bohatým obrazovým a fotografickým materiálom.

Čítať viac

Vladimír Ferko – výstava

Výstava pri príležitosti 20. výročia úmrtia osobnosti – Vladimíra Ferka, ktorého vám predstavíme prostredníctvom literatúry a článkov z fondu Krajskej knižnice v Žiline. Výstavu nájdete v Krajskej knižnice v Žiline do konca októbra.

Medzi jeho najznámejšie literárne diela patria dobrodružný chlapčenský román Červený delfín, detská knižka Malý zelinkár a zbierky poviedok Konopný kríž, Čertovo rebro či Ako divé husi. Okrem toho sa venoval aj faktografickej literatúre a napísal viacero významných a odborných kníh, napríklad Knihu o Slovensku, Svetom, moje, svetom, Slovensko, moja vlasť a ďalšie.

Dvaja – otec a dcéra

Kombinovaná výstava  fotografií a výtvarných prác Petra Čaplického a jeho dcéry Kataríny (umelecký pseudonym Amanda Čils). Fotografie budú hlavne z čínskej prírody a historických pamiatok, výtvarné práce Kataríny chcú predstaviť farebnosť prostredia, ktoré nás obklopuje. Tento pohľad na svet získala hlavne počas jej študijných pobytov v Turecku a Španielsku.

Pozývame Vás na vernisáž výstavy sa uskutoční v stredu 7. septembra o 17:00 v Krajskej knižnici v Žiline. Výstava bude umiestnená v priestoroch knižnice do konca mesiaca september.

Alexander Lombardini – výstava

Krajská knižnica v Žiline vďaka projektu Osobnosti mesta s finančnou podporou mesta Žilina od júla do decembra 2022 pripraví 7 výstav a sprievodných podcastov, venovaných významným ľuďom, ktorých život a práca sú spojené s mestom Žilina.

Tretia zo série výstav bude venovaná právnikovi, vlastivednému pracovníkovi, archivárovi a amatérskemu historikovi Alexandrovi Lombardinimu (1851-1897) a bude dostupná v Krajskej knižnici v Žiline od 16. augusta do 6. septembra 2022. Obsahom výstavy bude biografia, bibliografia a výber kníh a článkov o osobnosti s bohatým obrazovým a fotografickým materiálom.

Jozef Božetech Klemens – výstava

Krajská knižnica v Žiline vďaka projektu Osobnosti mesta s finančnou podporou mesta Žilina od júla do decembra 2022 pripraví 7 výstav a sprievodných podcastov, venovaných významným ľuďom, ktorých život a práca sú spojené s mestom Žilina.

Prvá zo série výstav bola venovaná básnikovi Štefanovi Atilovi Brezánymu (1909 – 1992). Druhá zo série výstav je venovaná maliarovi, učiteľovi, sochárovi, technikovi a prírodovedcovi Jozefovi Božetechovi Klemensovi (1817 – 1883) a bude dostupná v Krajskej knižnici v Žiline od 25. júla do 15. augusta 2022. Obsahom výstavy bude biografia, bibliografia a výber kníh a článkov o osobnosti s bohatým obrazovým a fotografickým materiálom.