covid automat komplet
Aktuálne: knižničné služby ; podujatia - OTP
25.10. Storytime
25. októbra
15.10.-15.11. lekári
ČsN okt
21-30.10 divadlo
v okt autop
26.10. biblosko
26. októbra
prieskum čitáreň
Prieskum záujmu o periodiká
v okt putov
26.10 TK
26.október
s kniž na kroku
v okt fel
27.10 cest
do 29.10. lcjf
ručné práce
Gale
11.11. prstoklad
previous arrow
next arrow

Autoportrét – výstava

výstava žiakov SŠUP - AutoportrétSúkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline pripravila výstavu prác žiakov na tému Autoportrét.

Žiaci druhých ročníkov SŠUP v Žiline sa predstavia plošnými výtvarnými prácami aj priestorovými artefaktmi v kombinácii s výtvarnými technikami v priestoroch Krajskej knižnici v Žiline. Študenti školy si vytvorili tvorivý priestor na vyjadrenie sa zo svojich pocitov počas obdobia dištančného vzdelávania v školskom roku 2020/21. Bolo to zložité a náročné obdobie karantény, kedy študenti siahali po rôznych technikách a materiáloch, aby odhaľovali svoje vnútro a charakterizovali svoje „ja“. Kombinovaním rôznych postupov a výtvarných techník sa im podarilo vytvoriť plošné, ale aj priestorové artefakty – vznikli zaujímavé portréty, ovplyvnené tradičnými aj netradičnými materiálmi.

Výstava bude sprístupnená verejnosti od 5. októbra.

Ľubomír Feldek – výstava

Výstava pri príležitosti 85. výročia narodenia významnej osobnosti mesta Žilina. Predstavíme Vám život a výber z literárnej tvorby autora. Ľubomír Feldek je držiteľom Krištáľového krídla (2007) v kategórii publicistika a literatúra za preklady literárnych diel, tvorbu a organizáciu literárneho života. V roku 2008 mu bolo udelené Čestné občianstvo mesta Žilina.

Výstava bude sprístupnená počas otváracích hodín v priestoroch Krajskej knižnice v Žiline od 1. októbra.

Putovná výstava víťazných kníh Kniha roka 2020

výstava víťazných kníh roka 2020Pozývame Vás na prezentáciu putovnej výstavy zostavenú z víťazných kníh regionálnych čitateľských súťaží za rok 2020 – Kniha Horného Považia, Kniha Turca,  Kniha Oravy, Kniha Liptova  a Kniha Kysúc.

Výstava bude sprístupnená počas otváracích hodín v priestoroch Krajskej knižnice v Žiline od 1. októbra.

Výstava Žilinská právna kniha

Žilinská právna kniha (predtým Žilinská kniha) ako celok zaujíma osobitné miesto medzi jazykovými písomnosťami z predspisovného obdobia slovenčiny. Je totiž prvou najväčšou a súčasne súvislou jazykovou pamiatkou pochádzajúcou zo slovenského prostredia. Kniha je rukopisnou pamiatkou s rozmermi 29 x 22 cm viazanou v koženej väzbe z 15. storočia. Obsahuje 149 listov napísaných v latinskom, nemeckom a slovenskom jazyku. V roku 1988 bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Nachádza sa v Štátnom archíve v Bytči, pobočka Žilina.

Výstava je inštalovaná na piatich výstavných paneloch a predstavuje túto jazykovú pamiatku prostredníctvom literatúry a článkov z fondu Krajskej knižnice v Žiline. Výstavu nájdete na prízemí knižnice počas celého septembra.