Ján Frátrik – výstava

Výstava pri príležitosti 20. výročia úmrtia významnej osobnosti mesta Žilina: básnika, literárneho vedca, prekladateľa a učiteľa. Predstavíme Vám život, tvorbu a bohatý fotografický materiál zo života autora. Výstavu pripravil Úsek regionálneho výskumu, dokumentov a informácií. Výstava je prístupná verejnosti do konca augusta v Krajskej knižnici v Žiline.

Vernisáž výstavy – Machové obrazy

Srdečne Vás všetkých pozývame na vernisáž výstavy, ktorá sa uskutoční v stredu 5. augusta o 16:30 v Krajskej knižnici v Žiline. Daniela Zimmerová vytvára svoje obrazy pod značkou PERIDA. Každý je jedinečný a originál. Nedajú sa vyrobiť dva rovnaké. Pri výrobe obrazov je použitých viac druhov machu, ale aj drevo, stabilizované rastliny a iný prírodný materiál, či 3D logo a nápisy vyrezané z dreva. Výstava bude umiestnená v Krajskej knižnici v Žiline do konca augusta. Tešíme sa na Vašu návštevu.

Putovná výstava víťazných kníh regionálnych čitateľských súťaží

Pozývame Vás na prezentáciu putovnej výstavy zostavenú z víťazných kníh regionálnych čitateľských súťaží za rok 2019 – Kniha Horného Považia, Kniha Turca, Kniha Oravy, Kniha Liptova a Kniha Kysúc. Výstava bude sprístupnená širokej verejnosti počas otváracích hodín na prízemí Krajskej knižnice v Žiline od 03.08.2020 – 24.08.2020. Následne bude výstava  postupne prezentovaná vo všetkých regionálnych knižniciach Žilinského samosprávneho kraja.

Machové obrazy – zázrak prírody

Na prízemí Krajskej knižnice v Žiline sa nachádza výstava Daniely Zimmerovej. Svoje obrazy vytvára pod značkou PERIDA. Každý obraz je jedinečný a originálny. Pri výrobe obrazov je použitých viac druhov machu, ale aj drevo, stabilizované rastliny a iný prírodný materiál, či 3D logo a nápisy vyrezané z dreva. Výstava bude umiestnená v Krajskej knižnici v Žiline do konca augusta.

Počas letných prázdnin môžete navštíviť aj pripravované workshopy Daniely Zimmerovej – Kreatívne workshopy – júl.

Fotomosty Žiliny

Krajská knižnica v Žiline otvára po rekonštrukcii svoje obnovené priestory. V priestoroch bude nainštalovaná výstava výberu fotopanorám Ľuboša Plešingera pod názvom Fotomosty Žiliny. Výstava zobrazuje známe miesta mesta Žilina uplynulých storočí na starých fotografiách, na kresbách a maľbách Janka Alexyho, Mojmíra Vlkoláčka a akademického maliara Stanislava Lajdu. Výstavu si môžete prísť pozrieť do konca júla.

Ilustrácia

Výstava žiakov odboru propagačné výtvarníctvo. Módna kresba, architektonické vizualizácie, príbehy, ilustrácie architektúry, pojmové mapy, kresba, maľba a grafika, to všetko by sa dalo zhrnúť pod pojem ilustrácia. Na prízemí v Krajskej knižnici v Žiline si môžete pozrieť zaujímavú výstavu prác študentov Súkromnej školy umeleckého priemyslu, ktorá predstavuje široké spektrum problematiky ilustrácie študentov z odborov propagačné výtvarníctvo, propagačná grafika a grafický priestorový dizajn. Výstava sa koná ako jedna z aktivít osláv 10. výročia vzniku Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline.

Ilustrácia

Výstava žiakov odboru propagačné výtvarníctvo. Módna kresba, architektonické vizualizácie, príbehy, ilustrácie architektúry, pojmové mapy, kresba, maľba a grafika, to všetko by sa dalo zhrnúť pod pojem ilustrácia. Na prízemí v Krajskej knižnici v Žiline si môžete pozrieť zaujímavú výstavu prác študentov Súkromnej školy umeleckého priemyslu, ktorá predstavuje široké spektrum problematiky ilustrácie študentov z odborov propagačné výtvarníctvo, propagačná grafika a grafický priestorový dizajn. Výstava sa koná ako jedna z aktivít osláv 10. výročia vzniku Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline.