covid automat komplet
Aktuálne: knižničné služby ; podujatia - OTP
25.10. Storytime
25. októbra
15.10.-15.11. lekári
ČsN okt
21-30.10 divadlo
v okt autop
26.10. biblosko
26. októbra
prieskum čitáreň
Prieskum záujmu o periodiká
v okt putov
26.10 TK
26.október
s kniž na kroku
v okt fel
27.10 cest
do 29.10. lcjf
ručné práce
Gale
11.11. prstoklad
previous arrow
next arrow

Biblosko – prázdniny

Čitateľský klub, ktorý je zameraný na podporu čítania u čitateľov „začiatočníkov“. Deti spoznávajú krásu klasickej detskej literatúry. Na stretnutí si prečítame ukážku zo skvelých „prázdninových“ knižiek ako Prázdniny so strýcom Rafaelom či Operácia orech a iné dedkoviny, porozprávame sa o vašich najlepších letných zážitkoch a skúsime i spoločnými silami vymyslieť vlastný príbeh.

Stretneme sa 26. októbra o 16:00 v Krajskej knižnici v Žiline.

Večerný tvorivý klub – kresba krajiny

Ste kreatívni a radi tvoríte? Ak áno, ste srdečne pozvaní do Krajskej knižnice v Žiline. Nakreslíme si jesennú krajinu. Pri kresbe použijeme ceruzku, pastelky a akvarelové ceruzky. Stretneme sa v stredu 8. septembra o 17:00. Je potrebné vopred sa prihlásiť je potrebné sa vopred prihlásiť na tel.: 041/7233090 alebo e-mail: marek.homola.kniznica@gmail.com

Novalis – slovenská humorná poézia

Priatelia poézie, pozor! Či už poéziu radi čítate alebo občas aj niečo napíšete, radi vás privítame na stretnutí klubu Novalis. Stretnutie klubu je určený všetkým priateľom veršov a uskutoční sa v utorok 7.septembra o 16:00 v Krajskej knižnici v Žiline. Budeme sa zaoberať slovenskou humornou poéziou od Záborského až po Janovica.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2021

dni európskeho kultúrneho dedičstva 2021 - podujatia v KKZACieľom DEKD je stimulovať záujem o európske kultúrne dedičstvo, zvyšovať povedomie o ňom, informovať verejnosť o potrebe chrániť ho, podporovať toleranciu voči iným kultúram a upozorniť na sociálne, politické a hospodárske výzvy odvetvia kultúry.

V tomto roku je témou „Heritage: All-Inclusive!” v slovenskej verzii: „Dedičstvo pre všetkých“. DEKD oslavujú spoločné dedičstvo Európy, ale aj našu rozmanitosť. Skúmanie bohatej mozaiky kultúr v Európe podporuje dôveru a porozumenie, väčšiu toleranciu a myslenie presahujúce národné hranice.

Čítať viac

Money & Life Skills

Podujatie bolo presunuté – 24. augusta o 14:30

Money & Life Skills – finančná gramotnosť a životné zručnosti

QUALED, občianske združenie pre kvalifikáciu a vzdelávanie v spolupráci s Krajskou knižnicou v Žiline Vás pozývajú na stretnutie venované materiálom vytvoreným počas trvania projektu MONEY & LIFE SKILLS. Počas seminára predstavíme:

  • výukový i didaktický materiál, ktorý je dostupný online a bezplatne a je možné ho využiť pri vzdelávaní mladých dospelých vo veku 18 – 35 rokov, ktorí sú ohrození nízkym príjmov, alebo sú nezamestnaní,
  • e-platformu, dostupnú i cez mobilnú aplikáciu.

KTO JE POZVANÝ a KOMU JE VZDELÁVANIE URČENÉ?

  • učitelia, školitelia v oblasti vzdelávania dospelých a integračných opatrení;
  • poradcovia úradov práce a kariérny poradcovia, ktorí budú používať didaktické materiály v rôznych vzdelávacích prostrediach;
  • finančne znevýhodnení mladí dospelí, ktorí sú buď nezamestnaní alebo sú zamestnaní s príjmom nižším ako je priemer EÚ, ktorí ako koneční príjemcovia môžu využívať moduly cez e-platformu;
  • inštitúcie odbornej prípravy dospelých, sociálne služby pre zadlžených, sociálne služby, miestne spoločenstvá, mládežnícke organizácie, občianskej združenia, inštitúcie vysokoškolského vzdelávania ako zainteresované strany.

Podujatie sa uskutoční v utorok 24. augusta 2021 o 14:30 v Krajskej knižnici v Žiline.