Literárny park za Krajskou knižnicou v Žiline zažíva vo svojej histórii priaznivé obdobie

Krajská knižnica v Žiline patrí medzi najnavštevovanejšie kultúrne inštitúcie v Žilinskom kraji. V súčasnosti, rovnako ako iné inštitúcie, sa postupne spamätáva z obdobia pandémie, keď boli služby knižnice obmedzené a keď počet návštevníkov značne poklesol. Pred vypuknutím pandémie ročne knižnicu navštívilo 250 000 návštevníkov a priemerne denne jej bránami prešlo viac ako 600 používateľov. Dúfame, že pandémia pominula a už nezasiahne do činnosti žiadnej kultúrnej inštitúcie. Rovnako dúfame, že aj naša knižnica opäť naberie pôvodné tempo v poskytovaní služieb. Vzpruhou pre knihovníkov krajskej knižnice bolo udelenie prestížneho ocenenia „Knižnica roka 2020“,  ktoré Krajskej knižnici v Žiline udelilo Ministerstvo kultúry SR. Odborná porota ocenila kvalitné knižnično-informačné služby, ktoré knižnica poskytuje, ale aj modernizáciu interiéru a v neposlednom rade aj sprístupňovanie inšpiratívneho exteriérového prostredia za knižnicou, Literárneho parku, ktorý slúži čitateľom a návštevníkom knižnice na oddych, deťom a mamičkám ako bezpečné miesto na hranie, dospelým na príjemné posedenie s priateľmi, a to priamo pod korunami stromov alebo na terase letnej čitárne. V čase priaznivého počasia sa park využíva aj ako miesto konania nielen podujatí pre deti a mládež (tvorivé hry a dielne, zážitkové čítanie, detské letá a detské letné tábory, pikniky v parku, šachové partie), ale je aj miestom konania podujatí pre dospelých (prezentácie kníh autorov, čítačky, hudobné podujatia).

Čítať viac

Ivan Hálek – výstava

Krajská knižnica v Žiline vďaka projektu Osobnosti mesta s finančnou podporou mesta Žilina od júla do decembra 2022 pripraví 7 výstav a sprievodných podcastov, venovaných významným ľuďom, ktorých život a práca sú spojené s mestom Žilina.

Siedma zo série výstav bude venovaná lekárovi, humanistovi, spisovateľovi, publicistovi, prekladateľovi a pedagógovi: Ivan Hálek (1872-1945) a bude dostupná v Krajskej knižnici v Žiline od 10. novembra do 2. decembra 2022.

Od roku 1905 pôsobil ako praktický lekár v Žiline, v rokoch 1919-21 bol vládnym referentom na ministerstve pre správu Slovenska so sídlom v Žiline. Založil v Bytčici detskú nemocnicu, kde pôsobil ako primár. Publicistickú a literárnu činnosť vyvíjal v úzkej súvislosti so svojím lekárskym, osvetovým a politickým pôsobením. Ako publicista bol autorom príručiek s osvetovým, ale najmä zdravotníckym zameraním.

Vianoce s detskou knihou v Mirage Žilina

Krajská knižnica v Žiline, inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, už pätnásty rok počas adventného obdobia pripravuje Vianoce s detskou knihou, aby deťom ešte viac priblížila svet detských kníh. Knižnica organizuje besedy so spisovateľmi nielen na pôde knižnice, ale ich pozýva aj do škôl, aby sa deti stretli s autorom alebo autorkou ich obľúbenej knihy v školskom prostredí. Cieľom projektu je povzbudiť deti, aby viac voľného času venovali čítaniu. Tento projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Tento rok, presnejšie 9. novembra plánujeme besedy v obchodnom centre Mirage v Žiline, v ktorom sa organizované kolektívy, ale aj verejnosť môže stretnúť s dvoma autorkami detských kníh a vypočuť si Klavírnu poéziu.

Čítať viac

Nové kreslá v literárnom parku

Čaká nás babie leto… teplé lúče slnka. Čítanie kníh a časopisov si môžete vychutnávať aj v parku na terase letnej čitárne za knižnicou v nových hojdacích relaxačných kreslách, nákup ktorých podporila Nadácia Milana Dubca. V najbližších týždňoch budú v literárno-komunitnom parku priamo pod korunami stromov inštalované aj ďalšie lavičky… Obnovu parku za krajskou knižnicou podporila Nadácia Milana Dubca čiastkou 10 000 €.

Projekt: Literárno-komunitný park pri knižnici

Ján Dadan ml. – výstava

Krajská knižnica v Žiline vďaka projektu Osobnosti mesta s finančnou podporou mesta Žilina od júla do decembra 2022 pripraví 7 výstav a sprievodných podcastov, venovaných významným ľuďom, ktorých život a práca sú spojené s mestom Žilina.

Piata zo série výstav bude venovaná kníhtlačiarovi: Ján Dadan ml. (1662-1704) a bude dostupná v Krajskej knižnici v Žiline od 29. septembra do 20. októbra 2022.

Ján Dadan ml. sa narodil v decembri 1662 v Žiline. Kníhtlačiarstvu sa vyučil u otca. Zameriaval sa prevažne na vydávanie náboženskej literatúry, ale vydával aj svetskú literatúru. Tlačiareň pod jeho vedením mala veľký podiel na šírení slovenskej knihy a osvetovej literatúry v 17. storočí. Vychádzali v nej slovenské a maďarské kalendáre, školské učebnice a príležitostné tlače.

Ján Lenčo – výstava

Krajská knižnica v Žiline vďaka projektu Osobnosti mesta s finančnou podporou mesta Žilina od júla do decembra 2022 pripraví 7 výstav a sprievodných podcastov, venovaných významným ľuďom, ktorých život a práca sú spojené s mestom Žilina.

Štvrtá zo série výstav bude venovaná spisovateľovi: Ján Lenčo (1933-2012) a bude dostupná v Krajskej knižnici v Žiline od 7. septembra do 28. septembra 2022. Obsahom výstavy bude biografia, bibliografia a výber kníh a článkov o osobnosti s bohatým obrazovým a fotografickým materiálom.

Čítať viac

Seniori programujú v knižnici

Pozývame Vás na stretnutia venované digitálnym zručnostiam seniorov. Cez projekt Seniori programujú v knižnici sa od mája do septembra pravidelne konajú v Krajskej knižnici v Žiline kurzy. Prvé stretnutie po prázdninách sa uskutoční v stredu 7. septembra o 10:30 v Krajskej knižnici v Žiline,  a zameriame sa na ňom na zopakovanie už naučených znalosti a zručnosti ovládania počítača (zapínanie počítača, znalosti na prácu s textom a vkladanie obrázkov).

Na druhom stretnutí po prázdninách, v stredu 14. septembra o 10:30, sa zameriame na zopakovanie už naučených znalostí a zručností ovládania počítača – nastavenie tlače, práca s tabuľkami, príprava prezentácií.

V stredu 21. septembra o 10:30 bude kurz zameraný na Internet a emailovú komunikáciu – vyhľadávanie informácií, prezeranie webových stránok, nástrahy internetu, komunikácia cez elektronickú poštu.

28. septembra o 10:30 sa pozrieme hlbšie do možností internetu – objednanie sa na vyšetrenie k lekárovi, cestovný poriadok, objednanie nákupu.

Na kurzy je potrebné sa vopred prihlásiť telefonicky 041/723 30 90 alebo e-mailom na pckurzy@krajskakniznicazilina.sk.