Živá zelená knižnica

Mesto Žilina podporilo projekt Krajskej knižnice v Žiline – Živá zelená knižnica.

Literárny park, ktorý sa nachádza za budovou krajskej knižnice, slúži ako miesto stretávania sa komunity občanov z okolia, seniorov, rodičov s deťmi, ale aj kolektívov detí z okolitých materských škôl a základných škôl. Je to aj miesto, kde trávia príjemné chvíle detské letné tábory a v prípade priaznivého počasia sa v tomto priestore konajú pestré knižničné podujatia – čítačky, súťaže, pikniky…

Čítať viac