O knižnici

3D prehliadka KKZA
3D prehliadka Krajskej knižnice v Žiline

Krajská knižnica v Žiline je verejná knižnica s krajskou pôsobnosťou. Je príspevkovou organizáciou Žilinského samosprávneho kraja a v zmysle svojej zriaďovacej listiny pôsobí ako kultúrna, informačná, vedecká a vzdelávacia inštitúcia, poskytujúca v rámci svojej územnej pôsobnosti všeobecný a neobmedzený prístup  občanov k informáciám.

Jej fond zahŕňa knihy rôznych žánrov, odborné aj voľnočasové periodiká, mapy, CD nosiče a ďalšie informačné zdroje. Knižnica svojim používateľom ponúka aj pripojenie na internet, reprografické a tlačové služby.

Krajská knižnica v Žiline - centrálna budova