Informácie pre školské knižnice

Dôležité informácie pre školské knižnice v regióne Horného Považia

Metodickým centrom pre školské knižnice je Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave. Krajská knižnica v Žiline v zmysle zákona o knižniciach  č. 126/215, Z.z., §.9., ods.5 poskytuje metodickú pomoc a poradenské služby okrem obecných a mestských knižníc aj  školským knižniciam, špeciálnym knižniciam a ich zriaďovateľom alebo zakladateľom.

Kontakt na metodičku Krajskej knižnice v Žiline: Mgr. Božena Sobolová, 041/7232745, sobolova@krajskakniznicazilina.sk