Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj z verejných zdrojov podporili realizáciu projektov Krajskej knižnice v Žiline:

Projekty podporené Fondom na podporu umenia za rok 2023

 • S detskou knihou –  XVI. ročník festivalu
 • Čítam – rozumiem – myslím – som  2. ročník
 • Skvalitnenie služieb Krajskej knižnice v Žiline – obnova 1. poschodia a inštalácia RFID systému
 • Akvizícia knižničného fondu (2023)

Projekty podporené Fondom na podporu umenia za rok 2022

Projekty podporené Fondom na podporu umenia za rok 2021

 • Akvizícia knižničného fondu (2021)
 • Vianoce s detskou knihou –  XIV. ročník festivalu
 • Obnova prízemného podlažia krajskej knižnice (IV. etapa)

Projekty podporené Fondom na podporu umenia za rok 2020

 • Akvizícia knižničného fondu (2020)
 • Vianoce s detskou knihou –  XIV. ročník festivalu

Projekty podporené Fondom na podporu umenia za rok 2019

 • Akvizícia knižničného fondu (2019)
 • Obnova vstupných priestorov krajskej knižnice
 • Vzdelávanie knihovníkov v oblasti komunikačných a digitálnych zručností
 • Vianoce s detskou knihou –  XIII. ročník festivalu

Projekty podporené Fondom na podporu umenia za rok 2018

 • Akvizícia knižničného fondu (2018)
 • Skvalitnenie služieb oddelenia odbornej literatúry a študovní – finálna etapa
 • Knižnica pre najmenších a „násťročných“
 • Dni detskej knihy 2018 – 35. ročník celoslovenského festivalu
 • Vianoce s detskou knihou –  XII. ročník festivalu

Projekty podporené Fondom na podporu umenia za rok 2017

 • Akvizícia knižničného fondu (2017)
 • Skvalitnenie ochrany a sprístupňovania knižničného fondu pre používateľov
 • Rozvoj komunitnej knižnice v krajskej knižnici
 • Učíme sa čítať – program na rozvoj čitateľskej gramotnosti v prostredí knižníc
 • Vianoce s detskou knihou – XI. ročník festivalu

Projekty podporené Fondom na podporu umenia za rok 2016

 • Akvizícia knižničného fondu (2016)
 • Skvalitnenie služieb oddelenia odbornej literatúry a študovní
 • Propagácia služieb krajskej knižnice
 • Vianoce s detskou knihou – X. ročník festivalu