Na stiahnutie

Logomanuál

  • logá na stiahnutie (pred použitím si pozrite logomanuál)

Prihlášky do knižnice (veľkosť A6)

Registration formular (A6)

Žiadanka o rešerš (pre vybavenie je nutná osobná návšteva knižnice)

Žiadanky na Medziknižničnú výpožičnu službu (pre vybavenie je nutná osobná návšteva knižnice)

Oznamovanie protispoločenskej činnosti v podmienkach KKŽ