Na stiahnutie

Logomanuál

Prihlášky do knižnice (4 prihlášky na A4 obojstranne)

Registration formular (A6)

Žiadanka o rešerš – potrebné vytlačiť, vypísať a doniesť do knižnice (pre vybavenie je nutná osobná návšteva knižnice)
Online žiadanka o rešerš – po úhrade sumy na účet a zaslaní informácií cez formulár nie je potrebná osobná návšteva (o rešerš do 24 hodín je možné žiadať len od pondelka do štvrtku)

Žiadanky na Medziknižničnú výpožičnú službu (pre vybavenie je nutná osobná návšteva knižnice)

Oznamovanie protispoločenskej činnosti v podmienkach KKŽ