Obstarávanie

ZÁMER A PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 1/KKZA/2024, ktorý je v správe Krajskej knižnice v Žiline

Podlimitné zákazky – zákazky od 1000 €


OBSTARÁVANIE č.17

Názov zákazky: Dodávka a montáž knižničných regálov

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

Link na obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/435935
Výzva na predkladanie ponúk

Vzor cenovej ponuky (docx)
Príloha č.1 – Technická špecifikácia regálov
Výkres č.1 – regály H, I
Výkres č.2 – regály G, K
Výkres č.3 – regály Ja, Jb
Knižnica prízemie – pôdorys
Knižnica prízemie – vizualizácia

OBSTARÁVANIE č.16 (2/2019)

Názov zákazky: Interiérové vybavenie Krajskej knižnice v Žiline

Zhrnutie

Príloha č.1 – Knižničné regály časopisecké
Príloha č.2 – Knižničné regály zadverené
Príloha č.3 – Centrálny výpožičný pult
Príloha č.4 – Knižničné regály policové s medzistenou
Príloha č.5 – Detský kútik
Príloha č.6 – Návrh interiéru

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

Objednávka – Knižničné regály časopisecké
Objednávka – Detský kútik – zostava
Objednávka – Centrálny knižničný pult
Objednávka – Knižničné regály zadverené

OBSTARÁVANIE č.15

Názov zákazky: Stavebné úpravy krajskej knižnice – I. etapa (5.10.2018)

Predpokladaná hodnota zákazky je 140.127,45 EUR bez DPH.

Vyhlásenie uchádzača
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Návrh uchádzača na plnenie kritérií
Podklady pre verejné obstarávanie (na stiahnutie)
Zmluva s prílohami
Vyhodnotenie ponúk

OBSTARÁVANIE č.14

Preprava detí (Žilina – Bielsko-Biala a späť)

OBSTARÁVANIE č.13

Vydanie printových publikácií mikroprojektu Literárno-historické chodníčky Beskydami (brožúra, pexeso, záložka)

Predpokladaná cena zákazky: 6 268,22 € bez DPH (7 522,47 € s DPH)

OBSTARÁVANIE č.12

Vydanie printových publikácií mikroprojektu Literárno-historické chodníčky Beskydami (brožúra, pexeso, záložka

Predpokladaná cena zákazky: 5 366,28 ,- Eur bez DPH

Zákazka zrušená

OBSTARÁVANIE č.11

Obstaranie, dovoz a montáž 55 ks knižničných regálov s medzistenou

Predpokladaná cena zákazky: 8 646,- Eur bez DPH; 10 375,20 EUR z DPH

Víťaz súťaže: Tibor Hurtoš (IČO 37622625), obstarávacia cena: 5 500,00 EUR

OBSTARÁVANIE č.10

Preklady a tlmočenie v rámci projektu

Víťaz súťaže: Ing. Katarzyna Bielik CA AKTIV (IČO 37597558), obstarávacia cena: 872,00 eur

OBSTARÁVANIE č.9

Výstavné panely a stojany pre realizáciu mikroprojektu Literárno-historické chodníčky Beskydami

Predpokladaná cena zákazky: 3 502,02 € s DPH, t.j. 2 910,02 € bez DPH

Víťaz súťaže: RESULT reklamná agentúra (IČO 36189740), obstarávacia cena: 3 210,00 €

OBSTARÁVANIE č.8

55 ks knižničných regálov s medzistenou, obstaranie, dovoz a montáž

Predpokladaná cena zákazky: 8 646,- Eur bez DPH; 10 375,20 EUR z DPH

Zákazka zrušená

OBSTARÁVANIE č.7

materiál pre realizáciu mikroprojektu: atramentové náplne

Predpokladaná cena zákazky: 450,00 EUR s DPH, t.j. 375,00 EUR bez DPH

Víťaz súťaže: SK-Technik, s.r.o. (IČO 36408972), obstarávacia cena: 390,00 €

OBSTARÁVANIE č.6

technické vybavenie pre realizáciu projektu

Predpokladaná cena zákazky: 5 100,00 EUR s DPH, t.j. 4 250,00 EUR bez DPH

Víťaz súťaže: SK-Technik (IČO 36408972), obstarávacia cena: 5 090,00 €

OBSTARÁVANIE č.5

technické vybavenie pre realizáciu projektu

Predpokladaná cena zákazky: 5 100,00 EUR s DPH, t.j. 4 250,00 EUR bez DPH

Zákazka zrušená

OBSTARÁVANIE č.4

materiálne vybavenie pre tvorivé dielne

Víťaz súťaže: Krpa Slovakia, s.r.o. (00185752), obstarávacia cena: 374,75 €

OBSTARÁVANIE č.3

technické vybavenie pre realizáciu projektu

Predpokladaná cena zákazky: 5 100,00 EUR s DPH, t.j. 4 250,00 EUR bez DPH

Víťaz súťaže: PAK-INVEST, s.r.o. (IČO 36754579 ), obstarávacia cena: 3 890,00 €,
víťaz zrušil dodávku

OBSTARÁVANIE č.2

Bannery pre mikroprojekt

Víťaz súťaže: Tiger Print s.r.o. (IČO 45698813), obstarávacia cena: 72,00 €

OBSTARÁVANIE č.1

Guľaté podsedáky pre jednoduché ekonomické sedenie detí na zemi

Predpokladaná cena zákazky: 825,00 EUR s DPH, t.j. 687,50 EUR bez DPH

Víťaz súťaže: CEIBA, spol. s r.o. (IČO 36548090), obstarávacia cena: 777,60 €


Názov mikroprojektu: Literárno-historické chodníčky Beskydami
Interreg logo

Číslo mikroprojektu: INT/EB/ZA/1/I/A/0046

Mikroprojekt realizovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020