FAQ

Na akú dobu platí registrácia? Aká je výška poplatku za registráciu?

Zápisné platí na dobu 365 dní odo dňa registrácie v knižnici. Výšku poplatku za registráciu nájdete v aktuálnom cenníku služieb a poplatkov.

Je možné využívať v knižnici kultúrne poukazy?

Kultúrne poukazy je možné využiť na registráciu do knižnice (členský poplatok). Knižnica vždy oznamuje na svojej stránke obdobie, v ktorom je táto možnosť aktuálna.

Dá sa v knižnici platiť kartou?

Pri centrálnom pulte je možné využiť platbu kartou, platená suma musí prevyšovať 3€. (Menšie poplatky je možné platiť len v hotovosti.)

Je možné požičiavať si knihy na preukaz príbuznej osoby?

Preukaz je neprenosný a vypožičiavať si naň môže len osoba, ktorej bol vystavený. Táto osoba nesie plnú zodpovednosť za svoje výpožičky a podlžnosti voči knižnici.

Ako si môžem predĺžiť vypožičané knihy?

Je viacero spôsobov, ako sa dajú výpožičky predĺžiť:

  • osobne
  • telefonicky: 041/723 30 90
  • po prihlásení sa do katalógu Carmen
    • číslo preukazu = čiarový kód z vášho preukazu
    • heslo – dátum narodenia v tvare RRMMDD, napr. 19.09.2015 = 150919
  • emailom: kniznica@krajskakniznicazilina.sk

POZOR: Nepredlžujte si výpožičky cez e-mailovú odpoveď na predupomienku/upomienku, tieto správy rozposiela automatická služba!

Neprišla mi prvá upomienka a v knižnici bola odo mňa vyžadovaná platba za nedodržanie výpožičnej doby. Je to správne?

V zmysle Knižničného a výpožičného poriadku Krajskej knižnice v Žiline je prvá upomienka nepísaná a generuje sa obvykle 30 dní od vypožičania publikácie. Povinnosťou čitateľa je sledovať výpožičnú dobu a v prípade, že knihy nemôže vrátiť načas, výpožičnú domu si predĺžiť. V inom prípade sa mu automaticky generuje upomienka, ktorú musí uhradiť v zmysle cenníka knižnice. To platí aj pri ostatných upomienkach bez ohľadu na to, či používateľ dostal písomné upovedomenie.

Platí sa na podujatia, besedy či tvorivé dielne vstupné?

Knižnica organizuje svoje podujatia pre širokú verejnosť bezplatne. Pokiaľ v jej priestoroch organizuje podujatie iný subjekt, je možné, že si určí iné podmienky. V niektorých prípadoch knižnica podmieňuje účasť na podujatiach členstvom v knižnici (napr. Detské leto), o čom vopred informuje. Počítačové kurzy a tréningy pamäti sú spoplatnené sumou 15€/kurz. Na Tvorivý klub sa vyberá paušálny poplatok za materiál 2€ na jedno podujatie.

Môžem si prostredníctvom knižnice vypožičať knihu z inej knižnice?

Áno, pokiaľ sa kniha nenachádza vo fonde knižnice, je možné vypožičať si ju prostredníctvom Medziknižničnej výpožičnej služby (MVS) z inej knižnice, ak danú publikáciu táto knižnica sprístupňuje touto službou. Služba MVS je spoplatnená v zmysle cenníka Krajskej knižnice v Žiline.

Môžem si knihu rezervovať, ak je momentálne vypožičaná? Platí sa za túto službu?

Knihu je možné rezervovať:

  • pri výpožičnom pulte
  • prostredníctvom katalógu Carmen po prihlásení

Táto služba je spoplatnená v zmysle cenníka KKŽ a platba sa realizuje len ak bola kniha sprístupnená čitateľovi do požadovaného dátumu, ktorý čitateľ uviedol pri rezervovaní.

Ako postupovať pri žiadaní o vypracovanie rešerše?

Podrobný postup nájdete na podstránke Rešerš – TU. Na požiadanie o rešerš môžete využiť Online žiadanku o rešerš.

Existuje nejaká služba vďaka, ktorej by som prišiel do knižnice a mal nachystané knihy podľa môjho výberu?

Áno. Odloženie kníh je spoplatnené podľa cenníku KKŽ. Knihu, ktorú chcete mať pripravenú, si môžete objednať po prihlásení prostredníctvom katalógu Carmen. Je nutné, aby bol v knižnici dostupný voľný exemplár danej knihy – až vtedy si ju môžete nechať za poplatok odložiť (ak v knižnici nie je dostupný exemplár, ide o rezerváciu). Knihu vám nachystáme do 24 hodín k centrálnemu pultu, kde si ju môžete prísť vyzdvihnúť po oznámení zaslanom prostredníctvom e-mailu.

Má vaša knižnica informácie o dianí v našom regióne? Ak áno, kde by som ich mohol nájsť?

Úsek regionálneho výskumu, dokumentov a informácií zhromažďuje a sprístupňuje informácie nielen o aktuálnom dianí v našom regióne, ale aj o jeho histórii. Buduje databázu článkov s regionálnou tematikou a databázu osobností regiónu. Toto oddelenie nájdete na 1. poschodí pri študovni odbornej literatúry.

Ako si požičať e-knihu?

Podrobný návod ako si požičať e-knihu do vlastného zariadenia nájdete TU. Je nutné byť zaregistrovaný na stránke www.palmknihy.cz, vo vytvorenom konte je nutné použiť rovnaký e-mail aký ste zadali pri registrácii v knižnici.

Môžem e-knihu predčasne vrátiť?

Nie, túto možnosť systém požičiavania e-kníh neumožňuje.

Môžem požičané e-knihy čítať na počítači alebo na čítačke Kindle/PocketBook?

Nie, e-knihy nie je možné čítať na počítači ani vyššie uvedených čítačkách. E-knihy je možné čítať len na zariadeniach so systémom Android alebo iOS.

Mám doma množstvo kníh, môžem ich darovať knižnici?

Naša knižnica momentálne prijíma len knihy vydané po roku 2005, ktoré sú v dobrom stave. Staršie knihy neprijímame z dôvodu limitovaného skladového priestoru a množstva rovnakých titulov kníh, ktoré sa nachádzajú v našom knižnom fonde.

Radi však príjmeme akékoľvek knihy, ktoré sú späté s okresom Žilina a Bytča tematicky alebo osobou autora textovej či obrazovej časti, sú z oblasti krásnej alebo odbornej literatúry s akýmkoľvek rokom vydania.

Čo mám teda robiť s knihami, ktoré knižnica neprijíma?

Knihy môžete zaniesť do antikvariátov alebo do tzv. knihobúdok a dať im tak druhú šancu na život. Knihobúdky v Žiline:

2 Knihobúdky v nemocnici (pred hlavnou
budovou a pred úrazovkou/lôžková časť)
Knihobúdka na ul.
A. Bernoláka (Bulvár)
Knihobúdka v Parku
Ľ. Štúra
Knihobúdka pri Univerzitnej knižnici Žilinskej univerzity v Žiline Knihobúdka v Sade na Studničkách Knihobúdka na Vodnom diele Žilina
Knihobúdka na sídlisku Vlčince
(Dobšinského sad)
Knihobúdka na Námestí mladosti (Hájik) Knihobúdka v lesoparku
Knihobúdka na Závodskom námestí (Závodie) Knihobúdka na Oravskej ulici (Bôrik) Knihobúdka v Budatíne