Zdravotne znevýhodnení

Krajská knižnica bola debarierizovaná ako jedna z prvých kultúrnych inštitúcií mesta. Sprístupňuje zvukové knihy pre slabozrakých, nevidiacich a inak zdravotne postihnutých občanov. Od roku 2012 je služba rozšírená aj pre občanov s iným zdravotným postihnutím po predložení platného občianskeho preukazu a preukazu ŤZP, ŤZP/S alebo odporúčajúceho stanoviska lekára k využívaniu tejto služby.

Krajská knižnica Žilina umožňuje vypožičiavanie zvukových kníh iba registrovaným čitateľom KKZA s platným čitateľským preukazom a to formou:

  1. zvukových kníh vo formáte MP3 Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu z Levoče,
  2. zvukových kníh Krajskej knižnice Žilina vo formáte MP3 a zároveň poskytuje výpožičky MP3 prehrávačov pre slabozrakých a nevidiacich občanov.

Zoznam zvukových MP3 kníh Krajskej knižnice v Žiline – excel dokument, pdf dokument. Zoznam zvukových kníh nájdete aj v našom online katalógu.

V Krajskej knižnici v Žiline bolo vytvorené špecializované internetové  pracovisko pre nevidiacich  a slabozrakých (technické vybavenie).

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči umožňuje sťahovanie zvukových kníh vo formáte MP3 z virtuálnej knižnice SKN zdravotne znevýhodneným občanom, ktorí sa zaregistrujú v Slovenskej knižnici pre nevidiacich v Levoči prostredníctvom web stránky: www.skn.sk