Pre knižnice

Príklad dobrej praxe Premena knižníc na Hornom Považí


Verejné knižnice regiónu

Legislatíva

Informácie pre školské knižnice

Informácie pre knihovníkov a metodikov


Vyraďovanie z fondu Krajskej knižnice v Žiline

Knižnice si môžu vyžiadať knihy zo zoznamov dva týždne od vystavenia zoznamu. V prípade záujmu o ponúkané knihy, kontaktujte mjartanova@krajskakniznicazilina.sk