Pre knižnice

Príklad dobrej praxe Premena knižníc na Hornom Považí

Vyraďovanie z fondu Krajskej knižnice v Žiline

Knižnice si môžu vyžiadať knihy zo zoznamov dva týždne od vystavenia zoznamu.

2020