Pre knižnice

Vyraďovanie z fondu Krajskej knižnice v Žiline

Knižnice si môžu vyžiadať knihy zo zoznamov dva týždne od vystavenia zoznamu.

2018

2016

2015